Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Χρονολόγιο

1970

Περίοδος (1η) Προεδρίας Βασιλείου Φραγκούλη (1970-1971)

Ίδρυση

Ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών από τα ιδρυτικά της μέλη στην Αθήνα, 4 Μαρτίου 1970 και από την πρώτη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 1970 με εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος Βασίλειος Ε. Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Παπαδάτος, Ταμίας Νικόλαος Γράψας, Μέλη Πάνος Σάντας, Αντώνης Π. Φίλιππας, Γεράσιμος Γρηγόρης, Νίκος Κ. Κατηφόρης, Πάνος Γ. Ροντογιάννης. Το καταστατικό εγκρίθηκε από τις δικαστικές αρχές τον Δεκέμβριο του 1970.

Εκδόσεις

Καταστατικόν της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών», Αθήνα 1970, 24 σ.

1971

Περίοδος (2η) Προεδρίας Βασιλείου Φραγκούλη (1971-1974)

Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα Καλοκαίρι 1971, με Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό, είκοσι χρόνια από το θάνατό του. Ομιλία Θεοδώρου Ξύδη και απαγγελία Μάνου Κατράκη.

Εκδόσεις

Γεράσιμος Γρηγόρης (σύνθεση - επιμέλεια), Σικελιανός 1884-1951. Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτικές, εικόνες, βιβλιογραφία, Αθήνα 1971, 4ο, 270 σ. δεμένο.

1972

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Α΄, 1971. Αθήνα 1972, 288 σ.

1973

Εκδηλώσεις

Βασίλειος Ε. Φραγκούλης, Πρόεδρος ΕΛΜ, Γιουλιέλμος Νταίρπφελδ, στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης και αποκάλυψη προτομής του αρχαιολόγου στο Νυδρί.

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Β΄, 1972. Αθήνα 1973, 398 σ. [Περιέχεται και το βιβλίο: Λευκάς, η Ομηρική Ιθάκη (Η θεωρία του W. Dörpfeld). Απόδοσις του έργου Αlt Ithaka και σχόλια Βασιλείου Ε. Φραγκούλη].

1974

Περίοδος (1η) Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά (1974-1978)

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973. Αθήνα 1974, 629 σ. με 125 πίνακες. [Περιέχεται το βιβλίο: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα. Το βιβλίο τιμήθηκε με Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών].

1975

Βραβείο

Βραβείο της Ακαδημίας στον Πάνο Γ. Ροντογιάννη, για το βιβλίο του Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα.

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 10-11 Αυγούστου 1975. Ομιλητές: Άννα Ψιλιανού-Φασουλιώτη, Νίκος Κ. Κατηφόρης.

Εκδόσεις

Γεράσιμος Γρηγόρης (σύνθεση - επιμέλεια), Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο αρματολός της λύρας, 1824-1879. Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτικές,εικόνες, βιβλιογραφία, Αθήνα 1975, 2ο, 160 σ. δεμένο. [Το βιβλίο τιμήθηκε με Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών].

1976

Διαλέξεις

Ιωάννης Παπαδάτος, Η σημασία των διαγωνισμών μεταξύ των τελειοφοίτων των Γυμνασίων της πόλεως.

1977

Βραβείο

Βραβείο της Ακαδημίας στον Γεράσιμο Γρηγόρη, για τη σύνθεση και επιμέλεια του Λευκώματος Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Αρματολός της Λύρας.

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Δ΄, 1977. Αθήνα 1977, 270 σ.

1978

Περίοδος (2η) Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά (1978-1982)

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον αρχαιολόγο Γουλιέλμο Νταίρπφελντ, στο πλαίσιο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Αύγουστος 1978, που ήταν αφιερωμένες σε αυτόν. Τα κείμενα των έξι ομιλιών δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ε', 1978-1980, Αθήνα 1982, σ. 11-85+εικόνες.

1979

Εκδηλώσεις

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879), 100 χρόνια από το θάνατό του, Πνευματικό Κέντρο Ηλιούπολης, 20-21 Οκτωβρίου 1979, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης. Ομιλητές: Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, Νίκος Γ. Σβορώνος, Νίκος Κ. Κατηφόρης, Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης.

1980

Εκδόσεις

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´. Αθήνα 1980, στ΄ + 5-687 σ.

1981

Εκδηλώσεις

Εκδόσεις

Γεράσιμος Γρηγόρης (σύνθεση - επιμέλεια), Σικελιανός 1884-1951. Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτικές, εικόνες, βιβλιογραφία, Αθήνα 1981, 4ο, 270 σ. δεμένο.

1982

Περίοδος (3η) Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά (1982-1985)

Συνέδριο

Α' Συνέδριο «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982. Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1368-1864). Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1990.

Εκδόσεις

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Β´. Αθήνα 1982, 923 σ.

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ε΄, 1978-1980. Αθήνα 1982, 194 σ. 34 σ. πίνακες. Στις 11-85+εικόνες δημοσιεύονται οι έξι ομιλίες του Αφιερώματος στον Γουλιέλμο Νταίρπφελντ του 1978.

1984

Συνέδριο

Β' Συνέδριο «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984. Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1991.

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανού για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ομιλητές: Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Πάνος Γ. Ροντογιάννης. Απαγγελίες. Έκθεση βιβλίου Σικελιανού από τη Χαραμόγλειο Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη. Πνευματικό Κέντρο Ηλιούπολης, 2 Δεκεμβρίου 1984.

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΣΤ΄, 1984. Αθήνα 1984, 321 σ. 11 σ. πίνακες.

Σικελιανός. Μνήμη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του στη Λευκάδα 1884. Κείμενα: Γιάννης Ρίτσος, Πάνος Ροντογιάννης, Γ.Π. Σαββίδης, Αριστόξενος Σκιαδάς, Νίκος Σβορώνος, Γεράσιμος Γρηγόρης, Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, Συλλογική έκδοση, Αθήνα 1984, 125 σ.

Γιάννης Παπαδάτος, Το χρονικό των εργασιών της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών από 1971-1984. Αθήνα 1984, 16 σ.

1985

Περίοδος (4η) Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά (1985-1988)

Εκδόσεις

Μνήμη Γεράσιμου Γρηγόρη [1907-1985]. Κείμενα: Π. Γ. Ροντογιάννη και Αριστόξενου Δ. Σκιαδά, Αθήνα 1985, 32 σ.

Αντώνης Π. Φίλιππας, Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων) τ. Α΄. συνεργασία Στέλλας - Νίκης Α. Φίλιππα, Αθήνα 1985, 415 σ.

1986

Βραβείο

Βραβείο της Ακαδημίας στο Αντώνη Π. Φίλιππα για το βιβλίο του Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων), τ. Α'- Β', 1985-1986.

Συνέδριο

Γ' Συνέδριο «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-7 Σεπτεμβρίου 1986, Πολιτικά Κόμματα και Επαγγελματική Οργάνωση του 19ου αιώνα στα Επτάνησα. Δεν εκδόθηκαν Πρακτικά. Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ.

Εκδόσεις

Αντώνης Π. Φίλιππας, Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων) τ. Β΄. συνεργασία Στέλλας - Νίκης Α. Φίλιππα, Αθήνα 1986, 432 σ.

1988

Περίοδος (1η) Προεδρίας Πάνου Ροντογιάννη (1988-1991)

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ζ΄, 1988. Αθήνα 1988, 312 σ. 5 Χάρτες. [Περιέχεται και το βιβλίο του Πάνου Γ. Ροντογιάννη, Οι πρωτεύουσες τηςΛευκάδος, σ. 37-309+5 χάρτες. Δεν υπήρξαν οι σ. 293-304].

1989

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον Αλαφροΐσκιωτο του Άγγελου Σικελιανού, 80 χρόνια μετά την έκδοσή του, Λευκάδα 17-18 Απριλίου 1989, Ομιλητές: Άννα Σικελιανού, Γιώργος Π. Σαββίδης, Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Μιχάλης Πιερής, Πάνος Γ. Ροντογιάνννης, Κώστας Φωτεινός, Σπύρος Α. Βρεττός, Άλκηστη Σουλογιάννη. Συνοργάνωση της ΕΛΜ με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Νομαρχία και τον Δήμο Λευκάδας και τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Ορφεύς.

Παρουσίαση βιβλίων

Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Άγγελου Σικελιανού, Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά, Αθήνα 1989. Αθήνα 30.5.1989. Ομιλητές: Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Πάνος Γ. Ροντογιάννης (το κείμενό του δημοσιεύτηκε από τα κατάλοιπά του στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009), Ευάγγελος Μόσχος, Άννα Σικελιανού και Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη.

1990

Εκδόσεις

Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982. Κοινωνία, Οικονομία καί Πολιτισμός στα Επτάνησα (1368-1864), Θεσσαλονίκη 1990, 372 σ.

1991

Περίοδος (2η) Προεδρίας Πάνου Ροντογιάννη (1991-1994)

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό, σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Αθήνα 5 Μαΐου 1991. Ομιλητές: Νικηφόρος Βρεττάκος, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη. Συνοργάνωση της ΕΛΜ με το Σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης.

Εκδόσεις

Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984. Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι, Αθήνα 1991, 520 σ.

1992

Εκδηλώσεις

Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη (1931-1988), Αθήνα 21 Οκτωβρίου 1992. Ομιλητές: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Χρήστος Λούκος.

Διαλέξεις

Μάρκος Δραγούμης, Η μουσική της Λευκάδας και οι επιδράσεις που δέχτηκε από τον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1992.

1993

Συνέδριο

Δ' Συνέδριο «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος-19ος αι. Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1996.

Εκδηλώσεις

Διαλέξεις

Λορέντζος Μερκάτης, Η χλωρίδα της Λευκάδας (Μια πρώτη θεώρηση), Αθήνα 7 Απριλίου 1993.

Θεόδωρος Φωτιάς, Το Κάστρο της Λευκάδας, Αθήνα 10 Νοεμβρίου 1993.

1994

Περίοδος (1η) Προεδρίας Μιχάλη Μαμαλούκα (1994-1995)

Εκδηλώσεις

Ο Τζαβαλάς Καρούσος και η προσφορά του στο Νεοελληνικό θέατρο, Λευκάδα 17 Αυγούστου 1994. Ομιλητές Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης (η μελέτη του δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Η', 1995) και ο Ν. Παπανικολάου.

Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο τεκμηρίωσης των λευκαδικών σπουδών, Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2004. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1994 και επανεκδόθηκαν το 2004.

Διαλέξεις

Κωνσταντίνος Δούκας, Όμηρος = Οδυσσέας και Λευκάδα = Η Ομηρική Ιθάκη, Αθήνα 23 Ιουνίου 1994.

Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Διατροφή και άσκηση για πρόληψη καρδιοπαθειών, Λευκάδα 10 Αυγούστου 1994.

Πέτρος Λινάρδος, Οι Έλληνες πρωτοπόροι του Ολυμπισμού, Λευκάδα 11 Αυγούστου 1994.

Σπύρος Βεργίνης, Φυσικογεωγραφική και Περιβαλλοντολογία της Λευκάδας, Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 1994.

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και η Ένωση της Επτανήσου. Εορτασμός 130ης Επετείου Ένωσης, Αθήνα 28 Μαΐου 1994.

Παρουσίαση βιβλίων

Άγγελου Σικελιανού, Αντίδωρο-Ακριτικά, Αθήνα 12 Δεκεμβρίουν 1994. Ομιλητές: Μιχαήλ Μαμαλούκας, Άννα Σικελιανού, Γιάννης Δαλλας.

Εκδόσεις

Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο τεκμηρίωσης των λευκαδικών μελετών. Κείμενα: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αριστοτέλης Α. Χαραμόγλης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 1994, 40 σ.

1995

Περίοδος (1η) Προεδρίας Χρίστου Σολδάτου (1995-1997)

Εκδηλώσεις

Οργανώθηκε από την ΕΛΜ και τη Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας για να τιμηθεί ο Αντώνης Π. Φίλιππας, συγγραφέας του βιβλίου Φιλαρμονική Λευκάδος, τ. Α'- Β', Αθήνα 1985-1986, έκδοση της ΕΛΜ. Η Φιλαρμονική ανακήρυξε το Α. Φίλιππα και την εκδότρια ΕΛΜ μεγάλους ευεργέτες της. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 28.1.1995.

Διαλέξεις

Ιωάννης Κτενάς, «Η επίδραση του χρόνου στον ανθρώπινο οργανισμό από ιατρικής σκοπιάς», Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1995

Παρουσίαση βιβλίων

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Η', 1995 Αθήνα 1995. Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. (Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημ. Η Ηχώ της Λευκάδας, φ. 83, Σεπτ.-Οκτ. 1995).

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Η΄, 1995. Αθήνα 1995, 408 σ.

1996

Συμπόσιο

Α' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1997. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1997.

Εκδηλώσεις

Η Λευκάδα ως ομηρικη Ιθάκη, Αθήνα 22 Μαΐου 1996. Ομιλητές: Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Αλέκος Φίλιππας, Κώστας Κουτρουβέλης, Μάριος Σιδέρης, Κώστας Δούκας.

Παρουσίαση βιβλίων

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Δ' Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος-19ος αι. Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη, Αθήνα 1996, Αθήνα 24 Νοεμβρίου 1994. Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. (Το κείμενο δημοσιεύτηκε: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004). Προηγήθηκε χαιρετισμός του Προέδρου Χρίστου Σπ. Σολδάτου και ακολούθησε ομιλία του Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Το Χρονικό της Εικοσιπενταετίας 1971-1996 της ΕΛΜ.

Εκδόσεις

Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος-19ος αι, Αθήνα 1996, 470 σ. Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη.

1997

Περίοδος (2η) Προεδρίας Χρίστου Σολδάτου (1997-2000)

Συμπόσιο

Β' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 1997, Η Λευκάδα μέσα στο ταξίδι. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1999.

Εκδηλώσεις

Νάνος Βαλαωρίτης. Αφιέρωμα. Τιμητική εκδήλωση στο Νυδρί της Λευκάδας, 11 Αυγούστου 1997 και στην Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1997. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1999.

Εκδόσεις

Πρακτικά Α΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996. Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός, Αθήνα 1997, 224 σ.

1998

Συμπόσιο

Γ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 1998, Η Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, 15ος-19ος αιώνας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2000.

Εκδηλώσεις

Διονύσιος Σολωμός. Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του, Λευκάδα 7 Αυγούστου 1998. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2000.

Παρουσίαση βιβλίων

Πρακτικά Α' Συμποσίου, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός, Αθήνα 1997, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 1998. Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης.

1999

Συμπόσιο

Δ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 6-8 Αυγούστου 1999, Οι πρωτεύουσες της Λευκάδας: Αρχαία Λευκάδα - Νήρικος - Κάστρο Αγίας Μαύρας - Αμαξική. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2001.

Παρουσίαση βιβλίων

Χρίστος Σολδάτος (επιμέλεια), Χριστιανική ζωγραφική. Η μεταβυζαντινή και επτανησιακή τέχνη στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Λευκάδας (15ος-20ός αι.). Αθήνα 1999, Αθήνα 24 Νοεμβρίου 1999. Ομιλητές: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νίκος Ζίας, Γιάννης Ρηγόπουλος, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη.

Εκδόσεις

Νάνος Βαλαωρίτης, Αφιέρωμα. Τιμητική εκδήλωση στο Νυδρί της Λευκάδας. Δευτέρα, 11 Αυγούστου 1997, Αθήνα 1999, 80 σ.

Πρακτικά Β΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 1997. Η Λευκάδα μέσα στο ταξίδι, Αθήνα 1999, 144 σ.

Χρίστος Σολδάτος (Κείμενα - σύνθεση - επιμέλεια), Χριστιανική ζωγραφική. Η μεταβυζαντινή και επτανησιακή τέχνη στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Λευκάδας (15ος - 20ός αι.), Αθήνα 1999, 2ο, 480 σ.

2000

Περίοδος (1η) Προεδρίας Δημητρίου Σκλαβενίτη (2000-2003)

Συμπόσιο

Ε' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2000, Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2001.

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2000. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

Βασίλειος Ε. Φραγκούλης (1904-1974). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα, Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2000. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2001.

Παρουσίαση βιβλίων

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης, Χρονολόγιο - Βιβλιογραφία - Ανθολόγιο (από το 1933 ως το 1999), Αθήνα 2000. Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2000. Ομιλητές: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (το κείμενο δημοσιεύτηκε: Μνήμων 22 (2000), Νέα Εστία 149 (2001) και Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004), Ανθούλα Δανιήλ, Ανδρέας Παγουλάτος, Κώστας Ν. Κατηφόρης και Νάνος Βαλαωρίτης.

Εκδόσεις

Διονύσιος Σολωμός, Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του. Λευκάδα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 1998. Νομαρχία Λευκάδας - Δήμος Λευκάδας - Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2000, 80 σ.

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης, Χρονολόγιο - Βιβλιογραφία - Ανθολόγιο (από το 1933 ως το 1999). Αθήνα 2000, 392 σ. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών - Εκδόσεις Νεφέλη.

Πρακτικά Γ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 1998. Η Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, 15ος-19ος αιώνας, Αθήνα 2000, 176 σ.

2001

Συμπόσιο

ΣΤ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2001, Έτος Άγγελου Σικελιανού. 50 χρόνια από το θάνατό του. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

Εκδηλώσεις

Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς (1932-1994). Τιμητική εκδήλωση. Συνοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 21 Μαρτίου 2001. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

Ο Σωκράτης και η φιλοσοφία του. Εκδήλωση για το 2.400 χρόνια από το θάνατό του, Λευκάδα 20-21 Ιουλίου 2001. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

Χρίστος Αραβανής, Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα, 20 Μαΐου 2001. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

Διαλέξεις

Φαίδων Κακλαμάνης, Μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο ως ελιξήριο ζωής και πρόληψης νόσων του ανθρώπου, Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2001. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004.

Εκδόσεις

Βασίλειος Ε. Φραγκούλης (1904-1974). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα 2001, 48 σ.

Πρακτικά Δ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 6-8 Αυγούστου 1999. Οι πρωτεύουσες της Λευκάδας: Αρχαία Λευκάδα - Νήρικος - Κάστρο Αγίας Μαύρας - Αμαξική, Αθήνα 2001, 254 σ.

Πρακτικά Ε΄ Συμποσίου, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2000. Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Αθήνα 2001, 176 σ.

2002

Συνέδριο

Ζ´ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. Α' Ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας. Β' Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα. Οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2004.

Συμπόσιο

Ζ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2002, Ποίηση - Γλυπτική - Πεζογραφία. Κική Δημουλά - Θόδωρος - Θανάσης Βαλτινός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2003.

Εκδηλώσεις

Γεράσιμος Δ. Γρηγόρης (1907-1985). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2002. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2003.

Νίκος Γ. Κατηφόρης (1903-1967). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 8 Μαρτίου 2002. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2003.

Εκδόσεις

Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς (1932-1994). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Τιμητική εκδήλωση. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών, 21 Μαρτίου 2001, Αθήνα, Αθήνα 2002, 40 σ.

Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Αθήνα 2002, 192 σ.

Ο Σωκράτης και η φιλοσοφία του. Εκδήλωση για τα 2.400 χρόνια από το θάνατό του, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας 20-21 Ιουλίου 2001, Αθήνα 2002, 80 σ.

Πρακτικά ΣΤ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2001. Άγγελος Σικελιανός. 50 χρόνια από το θάνατό του, Αθήνα 2002, 180 σ.

Χρίστος Αραβανής. Τιμητική εκδήλωση Αθήνα, 20 Μαΐου 2001, Αθήνα 2002, 40 σ.

Χρονικό της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 1970-2002. Επιμέλεια Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ.

2003

Περίοδος (2η) Προεδρίας Δημητρίου Σκλαβενίτη (2003-2006)

Συμπόσιο

Η' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. Δραγούμης. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2004.

Διαλέξεις

50 Χρόνια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας, 12 Ιουλίου 2003. Ομιλητής ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΛΜ Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης.

Παρουσίαση βιβλίων

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήματα. Αθήνα 2003. Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2003, συνοργάνωση ΕΛΜ και Κέντρο Νεολληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ομιλητές: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς. Συντονιστής Κώστας Ν. Κατηφόρης. Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004· του Τ. Ε. Σκλαβενίτη και στο π. Μνήμων 25 (2003).

Εκδόσεις

Γεράσιμος Δ. Γρηγόρης (1907-1985). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα 2003, 48 σ.

Νίκος Γ. Κατηφόρης (1903-1967). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 8 Μαρτίου 2002, Αθήνα 2003, 64 σ.

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήματα. Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθήνα 2003, 452 σ.

Πρακτικά Ζ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2002. Ποίηση - Γλυπτική - Πεζογραφία. Κική Δημουλά - Θόδωρος - Θανάσης Βαλτινός, Αθήνα 2003, 142 σ.

2004

Συμπόσιο

Θ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004, Ποίηση - Βιολογία - Ιστορία: Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιοι. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2005.

Εκδηλώσεις

Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη (1931-1988). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2005.

Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς (1884-1967). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 15 Μαΐου 2004. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2005.

Διαλέξεις

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΜ Καθηγητής Γεώργιος Π. Ροντογιάννης εκφώνησε τον Πανηγυρικό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προσκαλεσμένος από τη Νομαρχία Λευκάδας.

Παρουσίαση βιβλίων

Πρακτικά Ζ´ Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. τ. Α'-Β', Αθήνα 2004, Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2004. Οργάνωση ΕΛΜ και Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ομιλητές: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς. Συντονιστής: Κώστας Ν. Κατηφόρης. Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν: Τα Ιστορικά, τ. 21, τχ. 41 (2004) και Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ι', 2004-2005, Αθήνα 2006.

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Θ΄, 2003. Αθήνα 2004, 336 σ.

Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο τεκμηρίωσης των λευκαδικών μελετών. Κείμενα: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αριστοτέλης Α. Χαραμόγλης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 2004, 48 σ.

Πρακτικά Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, τ. Α΄. Ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας, Αθήνα 2004, 535 σ.

Πρακτικά Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, τ. Β΄. Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα. Οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας, Αθήνα 2004, 743 σ.

Πρακτικά Η΄ Συμποσίου, Λευκάδα 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003. Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Αθήνα 2004, 144 σ.

2005

Συμπόσιο

Ι' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, 11-13 Αυγούστου 2005, 50 Χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Εκδηλώσεις

Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη (1931-1988). Τιμητική εκδήλωση, Λευκάδα 25 Ιουνίου 2005. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2005.

Δήμος Μαλακάσης (1923-1997). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Δημοσθένης Κουνιάκης (1890-1997). Τιμητική εκδήλωση, Λευκάδα 6 Αυγούστου 2005. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Έκθεση Λευκαδίτικου βιβλίου: Η Λευκάδα στο βιβλίο - Το βιβλίο στη Λευκάδα, Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2005. Συνοργάνωση με τον Σύλλογο Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Αττικής. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Διεπιστημονική Ημερίδα, Γνωριμία με τη Λευκάδα, Αθήνα 16 Απριλίου 2005. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Θεοδόσης Μουστοξύδης (1893-1971) - Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου (1886-1977). Τιμητική Εκδήλωση, Αθήνα 20 Μαΐου 2005. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2007.

Διαλέξεις

Ο Πρόεδρος της ΕΛΜ Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης παρουσίασε στην Πρέβεζα στις 14 Μαΐου 2005 το βιβλίο του Γεωργίου Κούρτη, Η Κοινοβουλευτική πορεία της Πρέβεζας (1915-2005).

Εκδόσεις

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´. Αθήνα 2005, [8] + στ΄ + 5-701 σ. ανατύπωση με διορθώσεις και συμπληρώσεις του συγγραφέα.

Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη (1931-1988). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004, Λευκάδα 25 Ιουνίου 2005, Αθήνα 2005, 64 σ.

Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς (1884-1967). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 15 Μαΐου 2004, Αθήνα 2005, 64 σ.

Πρακτικά Θ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004. Ποίηση - Βιολογία - Ιστορία: Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιοι, Αθήνα 2005, 192 σ.

2006

Περίοδος (3η) Προεδρίας Δημητρίου Σκλαβενίτη (2006-2009)

Συμπόσιο

ΙΑ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006, Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), Ιστορία-Φιλολογία: Ιωάννης, Ν. Σταματέλος (1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901 [=1889]), Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), Περιβάλλον και οικονομία. Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2007.

Εκδηλώσεις

Τριήμερο αφιέρωμα μνήμης και τιμής για τον Αριστόξενο Σκιαδά, Θεόδωρο Στάμο, Τέλη Χαραμόγλη, Λευκάδα 27-29 Οκτωβρίου 2006. Συνοργάνωση ΕΛΜ με τη Νομαρχία Λευκάδας. Τα κείμενα για τον Αριστόξενο Σκιαδιά δημοσιεύτηκαν: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009.

Δημοσθένης Κουνιάκης (1890-1997). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 7 Ιουνίου 2006. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

Γιώργος Ν. Φατούρος (1920-). Τιμητική εκδήλωση, Λευκάδα 14 Αυγούστου 2006. Συνοργάνωση της ΕΛΜ με τον Σύλλογο Λευκαδίών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού και τον Σύλλογο Λευκαδίων Αττικής. Ομιλητές: Σπύρος Βρεττός, Αργυρώ Βερυκίου-Μπαλτά, Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Γιάννης Φαλκώνης, Γιώργος Ν. Φατούρος. Το κείμενο του Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009.

Λευκάδιοι δημοσιογράφοι: Τάκης Μαμαλούκας (1904-1996) - Σπύρος ΦίλιππαςΠανάγος (1906-1973) - Νίκος Ε. Πολίτης (1920-2005), Βησσαρίων Σταύρακας (1955-1997). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2006. Ομιλητές: Κώστας Μαμαλούκας, Ηλίας Γεωργάκης, Τριάνταφυλλος Ε. Σκλαβενίτης και Παντελής Μπουκάλας. Τα κείμενα (πλην του τρίτου) δημοσιεύτηκαν: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009.

Εκδόσεις

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´. Αθήνα 2006, [8] + στ΄ + 5-701 σ. ανατύπωση.

Γνωριμία με τη Λευκάδα - Έκθεση Λευκαδίτικου Βιβλίου. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών - Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Αττικής, Αθήνα 2006, 127 σ.

Δήμος Μαλακάσης (1923-1997). Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα 2006, 128 σ.

Δημοσθένης Κουνιάκης (1890-1976). Τιμητική εκδήλωση Λευκάδα 6 Αυγούστου 2005, Αθήνα 7 Ιουνίου 2006, Αθήνα 2006, 64 σ.

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ι΄, 2004-2005. Αθήνα 2006, 376 σ.

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Β´. Αθήνα 2006, 935 σ. ανατύπωση με διορθώσεις και συμπληρώσεις του συγγραφέα.

Πρακτικά Ι΄ Συμποσίου, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 2005. 50 Χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Αθήνα 2006, 242 σ. ISSN: 1105-4360.

2007

Συμπόσιο

ΙΒ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 27-29 Ιουλίου 2007, Η ποιήτρια Σαπφώ και ο Λευκάτας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2009.

Εκδηλώσεις

Άννα Σικελιανού (1900-2006). Τιμητική Εκδήλωση, Αθήνα, 30 Μαΐου 2007. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2008.

Εκδόσεις

Θεοδόσης Μουστοξύδης (1893-1971) - Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου (1886-1977). Τιμητική Εκδήλωση, Αθήνα 20 Μαΐου 2005, Αθήνα 2007, 136 σ.

Β. Σταματέλος, Ο Εθνικός Ύμνος καί ο Σολωμός. Αθήνα 2007, 8ο, 25+128 σ. Ανατύπωση της έκδοσης του 1924..

Πρακτικά ΙΑ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006,. Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), Ιστορία-Φιλολογία: Ιωάννης, Ν. Σταματέλος (1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901 [= 1889]), Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), Περιβάλλον και οικονομία. Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Αθήνα 2007, 270 σ.

2008

Συμπόσιο

ΙΓ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 2008, Ο Λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο Πανταζής Κοντομίχης, Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2009.

Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του Δημήτρη Μαμαλούκα, Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2008. Ομιλητές: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Κώστας Ν. Κατηφόρης, Ελένη Γκίκα, Νίνα Κουτελάκη, Δημήτρης Μαμαλούκας. Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009.

Τιμητική εκδήλωση για τους ποιητές Κώστα Φωτεινό και Σπύρο Λ. Βρεττό, Λευκάδα 22 Μαρτίου 2008. Συνοργάνωση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας και Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, 21 Μαρτίου 2008. Ομιλητές: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Δέσποινα Καλέζου, Κατερίνα Κωστίου. Συντονίστρια η Άννα Νικοδήμου.

Εκδόσεις

Άννα Σικελιανού (1900-2006). Τιμητική Εκδήλωση, Αθήνα, 30 Μαΐου 2007, Αθήνα 2008, 92 σ.

2009

Περίοδος (1η) Προεδρίας Θωμά Π. Kατωπόδη (2009-2012)

Συμπόσιο

ΙΔ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2009, Οι αφανείς της λευκαδίτικης ιστορίας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2010.

Εκδηλώσεις

Μάρκος Φ. Δραγούμης (1934). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 11 Μαΐου 2009. Ομιλητές: Θωμάς Π. Κατωπόδης, Αθανάσιος Μωραΐτης, Λεωνίδας Εμπειρίκος, Μάρκος Φ. Δραγούμης. Συντονιστής Κώστας Ν. Κατηφόρης. Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013.

Παρουσίαση βιβλίων

Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Σπυρίδων Ι. Ζαμπέλιος (1815-1881), τ. Α'-Β', Αθήνα 2003, 2009. Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2009. Ομιλητές: Θωμάς Π. Κατωπόδης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Σάββας Π. Σπέντζας και Χρίστος Σπ. Σολδάτος. Συντονίστρια Μιράντα Κουνιάκη-Κορδελίδη. Τα κείμενα (πλην του πρώτου) δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013.

Εκδόσεις

Βασίλειος Ιωάν. Σταματέλος, Αλφαβητάριον «Η ζωή μας». Εικονογράφηση: Τάκης Γ. Σούρσος, Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Αθήνα 2009, 262 σ.

Γεράσιμος Γρηγόρης (σύνθεση - επιμέλεια), Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο αρματολός της λύρας, 1824-1879. Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτικές,εικόνες, βιβλιογραφία, Αθήνα 2009, 2ο, 8+160 σ. δεμένο. [Το βιβλίο τιμήθηκε με Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών].

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΑ΄, 2006-2008. Αθήνα 2009, 287 σ.

Πρακτικά ΙΒ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 27-29 Ιουλίου 2007. Η ποιήτρια Σαπφώ και ο Λευκάτας, Αθήνα 2009, 214 σ.

Πρακτικά ΙΓ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 2008. Ο Λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο Πανταζής Κοντομίχης, Αθήνα 2009, 193 σ.

Φωτογραφικό Λεύκωμα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 1971-2008. Με το φακό του Γ. Ν. Φατούρου, Αθήνα 2009, 4ο πλάγιο, 184 σ. δεμένο.

2010

Συμπόσιο

ΙΕ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2011.

Εκδόσεις

Ανδρομάχη Φίλιππα-Χαριτωνίδου, Ηθογραφίες λευκαδίτικες. Επιμέλεια – Επιλεγόμενα – Λεξιλόγιο: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Δημήτρης Σπ. Τσερές, Βασίλης Φίλιππας, Αθήνα 2010, 294 σ.

Πολυξένη Δημητρακοπούλου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Άλατρο. Συμβολή στη μελέτη της εντοίχιας ζωγραφικής της Λευκάδας κατά τον 17ο αιώνα, Αθήνα 2010, 228 σ.

Πρακτικά ΙΔ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2009. Οι αφανείς της λευκαδίτικης ιστορίας, Αθήνα 2010, 269 σ.

2011

Συμπόσιο

ΙΣΤ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου -1 Αυγούστου 2011, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί. Θέατρο - Κινηματογράφος: Ηλίας Λογοθέτης. Ζωγραφική: Κώστας Γλένης και Σωτήρης Θεριανός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

Εκδηλώσεις

Επιστημονική Συνάντηση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Λευκαδίων Ιστορικών Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-1989) και Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996), Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2011. Συνοργάνωση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ομιλητές: Θωμάς Π. Κατωπόδης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (προσφωνήσεις), Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Κώστας Γ. Τσικνάκης (Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γ. Σβορώνου, Μελετήματα για την Λευκάδα και τους Λευκαδίτες, Αθήνα 2011), Πάρις Γουναρίδης, Ευάγγελος Πρόντζας (για τον Ν. Γ. Σβορώνο), Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (για τον Π. Γ. Ροντογιάννη). Συντονιστές: Ευτυχία Δ. Λιάτα, Δημήτρης Αρβανιτάκης. Το κείμενο της προσφώνησης του Τ. Ε. Σκλαβενίτη δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ.ΕΙΕ, αρ. 36, 2011-2012. Το κείμενο του Κώστα Γ. Τσικνάκη δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013.

Παρουσίαση βιβλίων

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Φιλολογικά και Λευκαδίτικα, Αθήνα 2010. Αθήνα 25 Μαΐου 2011. Ομιλητές: Θωμάς Π. Κατωπόδης, Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Ανθούλα Δανιήλ, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ελένη Λάππα-Οικονόμου, Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης. Συντονίστρια: Μιράντα Κουνιάκη-Κορδελλίδη. Τα κείμενα (πλην του πρώτου) δημοσιεύτηκαν: Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013.

Εκδόσεις

Νίκος Γ. Σβορώνος, Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες. Εκδοτική φροντίδα Σπύρου Ι. Ασδραχά και Κώστα Γ. Τσικνάκη, Αθήνα 2011, 252 σ.

Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010. Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, Αθήνα 2011, 319 σ.

2012

Περίοδος (2η) Προεδρίας Θωμά Π. Kατωπόδη (2012-2013)

Συμπόσιο

ΙΖ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 10-11 Αυγούστου 2012, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί, Λογοτεχνία: Σωτήρης Χαλικιάς, Μουσική: Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

Εκδόσεις

Χριστόφορος Δ. Σκλαβενίτης, Μοιρολόγια Πόρου Λευκάδας. Αφηγήτρια: Ιωάννα Β. Μεταξά, Πρόλογος: G. (M.) Saunier, Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης , Αθήνα 2012, 239 σ.

2013

Περίοδος (1η) Προεδρίας Αθανασίου Δ. Μελά (2013-2015)

Συμπόσιο

ΙΗ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 10-11 Αυγούστου 2013, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί. Επιστήμη: Πέτρος Ν. Αργύρης, Πάνος Ι. Χόρτης. Ζωγραφική: Ζώης Ζαβερδινός, Οικογένεια Γαζή-Σίδερη. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα μνήμης και τιμής στον Θωμά Π. Κατωπόδη (1948-10.9.2013), Αντιναύαρχο ε.α., επίτιμο Αρχηγό του Στόλου, Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών και στον Γεώργιο Π. Ροντογιάννη (1945-20.6.2013), Ιατρό, Καθηγητή Αθλητιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Ομιλητές: Αθανάσιος Δ. Μελάς, Κίμων Σακελλαρίου, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Σπύρος Κονιδάρης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κωνσταντίνος Παύλου. Συντονιστής: Άγγελος Γ. Χόρτης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2014.

Εκδόσεις

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΒ΄, 2009-2011. Αθήνα 2013, 669 σ.

2014

Βραβείο

Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών για τη σημαντική επιστημονική και εκδοτική της δραστηριότητα και την προσφορά της στην καλλιέργεια και ανάδειξη του πολιτισμού της Λευκάδας. Ακαδημία Αθηνών 19 Δεκεμβρίου 2014.

Συμπόσιο

ΙΘ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 2014, Αφιέρωμα στα 150 Χρόνια από την Ένωση. Πολιτισμικές εκφράσεις της επτανησιακής ταυτότητας, 17ος-20ός αιώνας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

Εκδόσεις

Αφιέρωμα μνήμης και τιμής στον Πρόεδρο Θωμά Π. Κατωπόδη (1948-2013) και στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Π. Ροντογιάννη (1945-2013). Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα 2014, 79 σ.

2015

Περίοδος (2η) Προεδρίας Αθανασίου Δ. Μελά (2015-2018)

Συμπόσιο

Κ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2015, Αλλαγές κυριαρχιών, ρήξεις και νέοι θεσμοί στα Επτάνησα από το 1797 έως το 1815.

Εκδηλώσεις

Τιμητική Εκδήλωση για το χαράκτη Γιάννη Π. Γουρζή. Ομιλητές: Αθανάσιος Μελάς, Ειρήνη Οράτη, Δημήτρης Παυλόπουλος, Γιάvvης Γουρζής. Συντονιστής: Αvτώvης Σολδάτος. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015.

Παρουσίαση του έργου του Χρήστου Σολδάτου, ιστορικού και Προέδρου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Ομιλητές: Αθανάσιος Μελάς, Δημήτριος Σκλαβενίτης, Ιωάννης Ζαμπέλης. Συντονιστής: Άγγελος Χόρτης. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.

Εκδόσεις

Πρακτικά ΙΘ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 2014. Πολιτισμικές Εκφράσεις της Επτανησιακής Ταυτότητας 17ος- 19ος αιώνας, Αθήνα 2015, 174 σ.

Πρακτικά ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄ Συμποσίων. Σύγχρονοι Λευκάδιοι Δημιουργοί, Αθήνα 2015, 320 σ.

2016

Συμπόσιο

ΚΑ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8, 9 και 10 Αυγούστου 2016, Η Εκκλησία της Λευκάδας, η Κοινωνία και η Τέχνη.

Εκδηλώσεις

Τιμητική Εκδήλωση για το Δημήτριο Σ. Γκίνη (1890 - 1978). Ομιλητές: Αθανάσιος Δ. Μελάς, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Πόπη Πολέμη. Συντονιστής: Αντώνης Ε. Ρουπακιώτης. Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2017.

Τιμητική Εκδήλωση για την Βυζαντινολόγο Μυρτάλη Αχειμάστου - Ποταμιάνου. Ομιλητές: Αθανάσιος Μελάς, Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Αγγελική Κατσιώτη, Νανώ Χατζηδάκη, Μυρτάλη Αχειμάστου - Ποταμιάνου. Συντονιστής: Κώστας Ν. Κατηφόρης. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα 11 Απριλίου 2016. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2017.

Τιμητική Εκδήλωση για το ζωγράφο Νικόλαο Μ. Ασπρογέρακα (1879-1941). Ομιλητές: Κώστας Δρακονταειδής, Αθανάσιος Δ. Μελάς, Χρήστος Λεμπέσης, Δέσποινα Τσούργιαννη. Συντονιστής: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2017.

Τιμητική Εκδήλωση για τον Πέτρο και τη Νίτα Αργύρη. Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 17 Αυγούστου 2016.

Εκδόσεις

Π. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´. Αθήνα 2016, [8] + στ΄ + 5-701 σ. ανατύπωση.

Πρακτικά Κ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2015. Αλλαγές Κυριαρχιών, Ρήξεις και Νέοι Θεσμοί στα Επτάνησα από το 1797 έως το 1815, Αθήνα 2016, 144 σ.

2017

Συμπόσιο

ΚΒ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9 και 10 Αυγούστου 2017, Λογοτεχνία και Λογοτέχνες της Λευκάδας 19ος - 20ός αι.

Εκδηλώσεις

Έκθεση Ερασιτεχνών ζωγράφων - αγιογράφων, Βασιλική, 13-20 Αυγούστου. Συμμετείχαν: Ανυφαντή Βασιλική, Βράϊλα-Πολίτη Βάσω, Κατηφόρη-Ανυφαντή Μαρία, Κατηφόρη Ρένα, Κατηφόρης Στέφανος, Πολίτης Δημήτρης, Ραυτόπουλος Αθανάσιος, Ραυτοπούλου Ουρανία, Χουλιαρά-Σκληρού Βαρβάρα.

Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων: Σπυρίδων Ε. Βαλαωρίτης (1819-1887) - Ευάγγελος Ο. Τσαρλαμπάς (1818-1913) - Κώστας Μ. Γράψας - Δημήτριος Π. Γολέμης - Γεράσιμος Γ. Σολδάτος (1883-1950) - Σπυρίδωνας Ι. Κατωπόδης (1903-1942). Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 8 Μάϊου 2017. Ομιλητές: Ευσταθία Πολίτη, Γεράσιμος Μελάς, Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού και Λίλα Οεοδόση.

Εκδόσεις

Αφιέρωμα στον Δημήτριο Σ. Γκίνη (1890-1978), Ιστορικό του Δικαίου, μελετητή της παιδείας και βιβλιογράφο. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα 2017, 96 σ.

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973. Αθήνα 2017, 690 σ. ανατύπωση με επιπρόσθετο ευρετήριο κυρίων ονομάτων. [Περιέχεται το βιβλίο: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα. Το βιβλίο τιμήθηκε με Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών].

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΓ΄, 2012-2016. Αθήνα 2017, 350 σ.

Νίκος Μ. Ασπρογέρακας, Λευκαδίτης Ζωγράφος (1879-1941), Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Αθήνα 2017, 62 σ.

Πρακτικά ΚA΄ Συμποσίου, Λευκάδα 8-10 Αυγούστου 2016. Η Εκκλησία της Λευκάδας, η Κοινωνία και η Τέχνη, Αθήνα 2017, 400 σ.

Τιμητική Εκδήλωση για τη Δρ., επί τιμή Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου. Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 11 Απριλίου 2016, Αθήνα 2017, 112 σ.

2018

Περίοδος (3η) Προεδρίας Αθανασίου Δ. Μελά (2018-2021)

Συμπόσιο

ΚΓ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9 και 10 Αυγούστου 2018, Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018.

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στον Χριστόφορο Δ. Σκλαβενίτη, Αθήνα 30 Απριλίου 2018. Ομιλητές: Κατερίνα Χ. Σκλαβενίτη, Αθηνά Σχινά, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης.

Διαλέξεις

Διάλεξη της Αρχαιολόγου Δρ. Ολυμπίας Βικάτου, Ιστορική - αρχαιολογική επισκόπηση της Λευκάδας από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους

Εκδόσεις

Πρακτικά ΚΒ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 2017. Λογοτεχνία και Λογοτέχνες της Λευκάδας, 19ος - 20ός αι., Αθήνα 2018, 280 σ.

2019

Συμπόσιο

ΚΔ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8 και 9 Αυγούστου 2019, Η Εξέγερση των Λευκαδίων κατά της Αγγλοκρατίας το 1819.

Εκδόσεις

Πέτρος Δ. Στεφανίτσης, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1839). Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλεγόμενα: Πόπη Πολέμη - Τ. Ε. Σκλαβενίτης, ανατύπωση από το μοναδικό γνωστό αντίτυπο της Συλλογής Ι. Τρίκογλου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 2019, 300 σ. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Ολυμπίας Βικάτου, Ιστορική - Αρχαιολογική Επισκόπηση Λευκάδας. Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Διάλεξη, Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα 2019, 128 σ. Απο τους Προιστορικούς έως τους Μεταβυζαντινούς χρόνους.

Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων. Γενική Επιμέλεια: Έλλη Δρούλια, Επιμέλεια Έκδοσης: Ιουλιανή Θεοδόση, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 8 Μαίου 2017, Αθήνα 2019, 220 σ.

Πρακτικά ΚΓ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 2018. Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018., Αθήνα 2019, 208 σ.

Τιμητική Εκδήλωση για το Χαράκτη Γιάννη Π. Γουρζή. Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Τιμητική εκδήλωση Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα 2019, 110 σ.

2020

Συμπόσιο

ΚΕ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 1 και 2 Αυγούστου 2020, Οι λευκαδικές σπουδές 1970-2020 και τα 50 χρόνια της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

Εκδόσεις

Αφιέρωμα στον Γλύπτη-Κεραμιστή Χριστόφορο Δ. Σκλαβενίτη 1926-2015. Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 30 Απριλίου 2019, Αθήνα 2020, 140 σ.

Πρακτικά ΚΔ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 2019. Η Εξέγερση των Λευκαδίων κατά της Αγγλοκρατίας το 1819, Αθήνα 2020, 334 σ.

2021

Περίοδος (1η) Προεδρίας Κωνσταντίνου Ν. Κατηφόρη (2021-2024)

Συμπόσιο

ΚΣΤ’ Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 6, 7 και 8 Αυγούστου 2021, Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821.

Εκδόσεις

Πέτρος Δ. Στεφανίτσης, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1839). Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλεγόμενα: Πόπη Πολέμη - Τ. Ε. Σκλαβενίτης, ανατύπωση από το μοναδικό γνωστό αντίτυπο της Συλλογής Ι. Τρίκογλου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 2021, 300 σ.

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλογή Βιβλιογραφίας για τη Λευκάδα 1814-2020. Αθήνα 2021, 376 σ. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου, Η τέχνη της Δύσης στο έργο του Παναγιώτη Δοξαρά. Εικόνες ναού Αγίου Δημητρίου Λευκάδας - μεταφραστικό έργο – ουρανία ναού Αγίου Σπυρίδωνα Κέρκυρας, Αθήνα 2021, 302 σ. εικ.σ.38 + ευρετήριο τόπων, προσώπων και έργων και περίληψη στην αγγλική γλώσσα (Denise-Chloe Alevizou,Western art in the work of Panaghiotis Doxaras. The Lefkada icons - translation works - the ceiling paintings of St. Spyridon in Corfu).

Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Ο φιλόλογος-ιστορικός Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996) και το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έργο. Αθήνα 2021, 664 σ. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Πρακτικά ΚΕ’ Συμποσίου, Λευκάδα 1-2 Αυγούστου 2020. Οι λευκαδικές σπουδές 1970-2020 και τα 50 χρόνια της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2021, 161 + 11 σ.

2022

Συμπόσιο

ΚZ’ Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 6 και 7 Αυγούστου 2022, Πανδημία: επιπτώσεις και διλήμματα.

2023

Συμπόσιο

ΚΗ’ Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 22 και 23 Ιουλίου 2023, Στη Λευκάδα σήμερα: Αστικό τοπίο, περιβάλλον, πολιτισμός. Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση τοπικής ταυτότητας.

Εκδηλώσεις

Τιμητική εκδήλωση για τον π. Γεράσιμο Ζαμπέλη, Κληρικό, συγγραφέα, πνευματικό άνθρωπο. Ομιλητές: Εμμανουήλ Μελινός, Λίτσα Χατζηφώτη. Προσφωνήσεις: Μαρία Ρούσσου, Κώστας Ν. Κατηφόρης. Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, Σάββατο 11 Μαρτίου 2023.

Εκδόσεις

Πρακτικά ΚΣΤ’ Συμποσίου, Λευκάδα 6-8 Αυγούστου 2021. Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821, Αθήνα 2023, 238 σ.