Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας

Η οικογένεια των Δημήτρη Θρ. Φατούρου και Άννας Αλμπουκέρκε, μελών της Εταιρείας, προσέφερε χορηγία για τη δημιουργία και τη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου. Ο Πάνος Γ. Ροντογιάννης, προγραμματιστής, μέλος της Εταιρείας, ανέλαβε το τεχνικό μέρος και ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ, μέλος της Εταιρείας, ανέλαβε την επιμέλεια των κειμένων του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2014.

Το υλικό του ιστότοπου αντλήθηκε από τα παρακάτω δημοσιεύματα, τα οποία μπορεί ο επισκέπτης να τα διαβάσει και ολόκληρα:

  1. Χρονικό 1970-2002, Επιμέλεια Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ. (λήψη)
  2. Χρονικό της Εταιρείας 2002-2003, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004, σ. 325-331. (λήψη)
  3. Χρονικό της Εταιρείας 2004-2005, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ι', 2004-2005, Αθήνα 2006, σ. 361-375. (λήψη)
  4. Χρονικό της Εταιρείας 2006-2008, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009, σ. 269-284. (λήψη)
  5. Χρονικό της Εταιρείας 2009-2011, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013, σ. 643-658. (λήψη)
  6. Χρονικό της Εταιρείας 2012-2016, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΓ', 2012-2016, Αθήνα 2016 (υπό εκτύπωση). (λήψη)
  7. Χρονολόγιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 1970-2014, Αθήνα 2014. (λήψη)
  8. Τιμοκατάλογος Εκδόσεων, 1971-2018. (λήψη)

Ο κώδικας του ιστότοπου βρίσκεται στο GitHub