Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος


Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος

Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2002
Σελίδες: 192
ISBN: 960-7498-14-3
Τιμή: 14 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δημήτριος Σκλαβενίτης, Η προσφορά των καθηγητών του Γυμνασίου Λευκάδος στα γράμματα και τον πολιτισμό

Ντίνος Σολδάτος, Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας. Ομιλία στην Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2000.

Το Γυμνάσιο Λευκάδος

Η παλαιά φρουρά

Πάνος Νικόδημος

Δημοσθένης Κουνιάκης

Αθανάσιος Σολδάτος

Αναστάσιος Μανούδης

Η άνοιξη

Θεοδόσης Σταματέλος

Χαράλαμπος Περδικάρης

Γιάννης Παπαδάτος

Αχιλλέας Τζιούφας

Πάνος Ροντογιάννης

Νίτσα Παπαδάκη-Σταύρακα

Η συνέχεια

Το προσκύνημα

Δημήτρης Σ. Τσερές, Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος 1829-1960. Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1866-1929. Κατάλογοι και Ευρετήρια

Εισαγωγή

Α' Τα κίνητρα

Β' Το ιστορικό καδράρισμα

Γ' Τα κτίρια

Δ' Οι πηγές και η επεξεργασία τους

Ε' Σημείωμα για το χρήστη

ΣΤ' Συντομογραφίες

Διδάξαντες Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825

  • Πίνακας κατά χρονολογική σειρά
  • Αλφαβητικό ευρετήριο

Καθηγητές Γυμνασίου Λευκάδος 1829-1960

  • Πίνακας κατά σχολικό έτος
  • Αλφαβητικό ευρετήριο
  • Αλφαβητικό ευρετήριο καθηγητών που δεν απαντούν στο Αρχείο αλλά αναφέρονται από Ροντογιάννη και Αντωνίου - Σκλαβενίτη

Διευθυντές-Γυμνασιάρχες 1829-1960. Αλφαβητικό ευρετήριο

Δάσκαλοι Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1866-1929

  • Πίνακας κατά σχολικό έτος
  • Αλφαβητικό ευρετήριο

Φωτογραφικό Παράρτημα (φωτογραφίες 1-32)

  • Υπόμνημα στις φωτογραφίες