Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Διοίκηση της Εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο (2021-2024)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Aντιπρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Γενικός Γραμματέας: Κάτσενος Σωτήρης
Tαμίας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Eιδικός Γραμματέας: Δημήτριος Ροζάκης
Έφορος: Σούλα Λάζαρη-Βαμβακούση
Mέλος: Σπύρος Κονιδάρης
Mέλος: Άννα Σ. Σκλαβενίτη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας θα βρείτε εδώ.