Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982


Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982

Λοιπές πληρ.: Κοινωνία, Οικονομία καί Πολιτισμός στα Επτάνησα (1368-1864)
Πρακτικά Συνεδρίων
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Θεσσαλονίκη 1990
Σελίδες: 372
Τιμή: 13 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπύρος Ασδραχάς: Γενική εισήγηση.

Γ. Δερτιλής: Οικονομικά προβλήματα της Επτανήσου κατά τον 19ο αι.

Αθ. Καλαφάτης: Το σταφιδικό στα Επτάνησα τον 18ο αι.

Β. Σφυρόερας: Η εμπορική ναυτιλία στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα.

Κ. Παπαθανασόπουλος: Η συμμετοχή της Επτανήσου στις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας Ελληνικής ατμοπλοΐας.

Μ. Κολυβά - Καραλέκα: Παραγωγή και εκμετάλλευση αλυκών Ζακύνθου κατά τον 16ο αιώνα.

Γ. Λεοντσίνης: Αγροληπτικαί σχέσεις και συμβάσεις στα Κύθηρα (1500 1863).

Ρ. Φακιολάς: Ο ρόλος της πρωτογενούς παραγωγής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Επτανήσου.

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ. Τομαρά - Σίδερη: Η κίνηση του πληθυσμού στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα.

Μ. Σταυρινού: Η εξέλιξη του πληθυσμού στη Λευκάδα (1833-1863).

Κ. Κωστής: Δομή και συμπεριφορά του πληθυσμού της Κέρκυρας (1850 1880).

Σπ. Λουκάτος: Πολιτειογραφικά στοιχεία της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Παν. Κοντομίχης: Αγροτικές εργασίες στη Λευκάδα.

Δημ. Μαλακάσης: Συντεχνίες στη Λευκάδα κατά τον 19ο αιώνα.

Γιώργ. Κοντογιώργης: Προύχοντες και παρακοινωνικά στοιχεία στη Λευκάδα κατά τους 18ο και 19ο αιώνα.

Χρ. Μαλτέζου: Το χρονικό του Χειλά στα Κύθηρα τον 15ο αιώνα.

Σπυρ. Φλογαΐτης: Η νομική θέση της χώρας στα Επτάνησα (1863-1864).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ. Βελουδής: Ο Επτανησιακός Εγελιανισμός (Φιλολογία-Τέχνη-Ιδεολογία).

Δ. Δουκάτος: Η λαϊκή αφομοίωση της οδυσσειακής μυθολογίας στα Επτάνησα.

Π. Ροντογιάννης: Παιδεία στη Λευκάδα κατά τον 18ο και αρχές του 19ου αι.

Στην απογευματινή συνεδρίαση ο Σπύρος Ασδραχάς αναφέρθηκε στις εισηγήσεις και στις ανακοινώσεις, διετύπωσε συμπεράσματα και έδωσε γενική εικόνα του όλου θέματος.

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου Ξενάγηση των συνέδρων