Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993


Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993

Λοιπές πληρ.: Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος-19ος αι
Πρακτικά Συνεδρίων
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1996
Σελίδες: 470
Τιμή: 15 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη.

Περιεχόμενα

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πάνος Ροντογιάννης, Πρόεδρος Ε.Λ.Μ., Χαιρετισμός

Αγγέλα Αβούρη, Νομάρχης Λευκάδας, Χαιρετισμός και κήρυξη έναρξης του Συνεδρίου.

Σπύρος Μαργέλης, Δήμαρχος Λευκάδας, Χαιρετισμός

Χρίστος Σολδάτος, Αντιπρόεδρος Ε.Λ.Μ., Χαιρετισμός

Η αφίσα του Συνεδρίου

Ψήφισμα αφιέρωσης του Δ'Συνεδρίου στον Πάνο Γ. Ροντογιάννη.

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Πάνος Ροντογιάννης. Ο ιστορικός της Λευκάδας.

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αναγραφή Δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Σπύρος Ασδραχάς, Καταστιχώσεις του κεφαλικού φόρου (Λευκάδα, ιζ' αι.) Ερμηνευτικές δυνατότητες.

Mehmet Genc: Η Λευκάδα στις αρχές του ΙΗ' αιώνα.

Ennio Concina, Venezia, le città fortificate, il Levante, Politiche, tecniche, progetti dal XV al XVIII secolo.

Donatella Calabi, Le “Cento Città” dell Antico Regno Cretese

Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Φεουδαλικές καταστιχώσεις στη Λευκάδα (18ος αι.).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΩΣΗΣ

Μάρω Φίλιππα - Αποστόλου, Η Οδηγήτρια της Λευκάδας: ιστορικές φάσεις.

Γιάννης Ρηγόπουλος, Φλαμανδικές επιδράσεις σε μεταβυζαντινά έργα της Λευκάδας.

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Λευκαδίτικη πολιτισμική ιστορία.

Λία Παπαδάκη, Άγγελος Σικελιανός: από τη σκοπιά της εσωτερικότητας.

ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ

Σεβαστή Λάζαρη, Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824.).

Κώστας Κόμης, Η διαδικασία δημογραφικής ανάπτυξης μιας μικρής πόλης: Επτανήσιοι και άλλοι έποικοι στην Πρέβεζα (18ος αι.).

Έφη Αργυρού, Αγροληπτικές σχέσεις στη Λευκάδα του 18ου αιώνα.

Άγγελος Χόρτης, Η φορολογία της «δεκάτης» στη Λευκάδα επί Ενετοκρατίας.

Κώστας Κατηφόρης, Στη Λευκάδα του 18ου αιώνα. Ένα συζυγικό επεισόδιο, η εκκλησιαστική παρέμβαση και η συμβατική εκτόνωση.

Ελένη Γιαννακοπούλου, Οι Γάλλοι Αυτοκρατορικοί στη Λευκάδα: Τα στοιχεία δύο γαλλικών υπομνημάτων(1808).

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Πανταζής Κοντομίχης, Αρχειακή λαογραφία.

Δήμος Μαλακάσης, Η εκατονταετία του 1850-1950 (Εισαγωγή στην εργασία: «Μαγαζιά, Τέχνες στη Λευκάδα - Απομυθοποιήσεις»),

Λίντα Παπαγαλάνη - Καλαφάτη, «Στο θρόισμα των ελαιώνων...» (Μία προσέγγιση στην ανθρωπολογία του χώρου).

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σπύρος Ασδραχάς, Από τους ορίζοντες της τοπικής ιστορίας

Maurice Godelier, Anthropologie sociale et Histoire locale

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Γενικό και μερικό: οι διαφορετικές ιστορικές τύχες