Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Άννα Σικελιανού (1900-2006)


Άννα Σικελιανού (1900-2006)

Λοιπές πληρ.: Τιμητική Εκδήλωση, Αθήνα, 30 Μαΐου 2007
Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2008
Σελίδες: 92
ISBN: 978-960-7498-15-8
Τιμή: 8 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%