Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984


Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984

Λοιπές πληρ.: Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι
Πρακτικά Συνεδρίων
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1991
Σελίδες: 520
Τιμή: 15 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α' ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ. Φίλιππα - Αποστόλου, Επτανησιακά χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες στην αρχιτεκτονική της Λευκάδας.

X. Παπαδάτου - Γιαννοπούλου, Διερεύνηση της δομής και μορφολογίας του οικισμού της Χώρας (Λευκάδας). Επίδραση από τη Δύση.

Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ρ. Φακιολάς, Επισκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στα Επτάνησα (14ος έως 20ος αι.).

Θ. Καλαφάτης, Τα οικονομολογικά ρεύματα στα Επτάνησα του 19ου αι.

Η. Μαρσέλλος, Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος - 19ος αι.

Γ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ε. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου, Κοινωνικές ζυμώσεις στην Κέρκυρα τον 17ο αι.

Β. Σφυρόερας, Η εμπορική ναυτιλία στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα. Προβλήματα έρευνας και διαπιστώσεις.

Δ. Μαλακάσης, Η πεντηκονταετία 1900-1950 στη Λευκάδα. Μέσα από έγγραφα κυρίως συμβολαιογραφικά.

Ν. Μοσχονάς, Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά.

Ν. Φακιολάς, Λαϊκά κινήματα στα Ιόνια νησιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα (1815-1870).

Γ. Λεοντσίνης, Κοινωνική και πολιτική αλλαγή στα Επτάνησα (1780 1817).

Ν. Σιδέρης, Κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη στα Επτάνησα επί Αγγλικής Προστασίας.

Δ' ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Σ. Λουκάτος, Προσβάσεις της σοσιαλιστικής ιδεολογίας στα Επτάνησα το Β'μισό του 19ου αι. και αρχή του 20ου αι.

Π. Πετρίδης, Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στη συγκρότηση του επτανησιακού κράτους (1815 - 1820).

Ε. Κούκκου, Ο I. Καποδίστριας και το πρώτο Πανιόνιο και Πανελλήνιο ενωτικό κίνημα στη Λευκάδα το 1807.

Α. Κοντονή - Κ. Παπαθανασόπουλος, Οι πολιτικές και εθνικές ιδέες των Μεταρρυθμιστών (1848-1851).

Μ. Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, Εσωκομματικές διαφοροποιήσεις των Μεταρρυθμιστών στην Επτάνησο και μία ανέκδοτη επιστολή του Ν. Ζαμπέλη (1852).

Ε' ΕΠΤΑΝΗΣΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γ. Αλισανδράτος, Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός (1848-1864) και η σχέση του με τις Γαλλικές επαναστάσεις (1789 και 1848) και το Ιταλικό Risorgimento.

Μ. Τομαρά - Σιδέρη, Δυτικές επιδράσεις στο πεδίο των ονοματοδοτικών συμπεριφορών στα Επτάνησα. (Η περίπτωση της Λευκάδας στο 19ο αι.).

ΣΤ' ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Γ. Βελουδής, Ο επτανησιακός, ο αθηναϊκός και ο ευρωπαϊκός ρομαντισμός.

Θ. Γραμματάς, Η παρουσία της Commedia dell’ Arte στο επτανησιώτικο θέατρο του ΙΗ' αιώνα. Η περίπτωση της «Ιφιγένειας» του Πέτρου Κατσαΐτη.

Π. Ροντογιάννης, Jean Wassan, καθηγητής του Προκαταρκτικού σχολείου της Λευκάδος.

Ζ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ν. Πανταζόπουλος, «Εθνική» γλώσσα και ξένο δίκαιο στην Επτάνησο (1800-1850).

Π. Νούτσος, Η λειτουργία του νεωτερικού πνεύματος στη «Λογική» του Βούλγαρη.

Γ. Μεταλληνός, Βικέντιος Δαμοδός: Προσπάθεια διασύνδεσης ορθόδοξης και δυτικής θεολογίας του ΙΗ' αι.

Α. Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη, Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στα Επτάνησα. Το πρόβλημα της μεθόδου.

Π. Κοντομίχης, Οι δύο πρώτες χειρόγραφες εφημερίδες της Λευκάδος στο α´ ήμισυ του 19ου αι.

Π. Μοσχονά, Η εκδοτική δραστηριότητα στα Ιόνια νησιά ως το 1864. Η μετάδοση της δυτικής σκέψης και διανόησης.