Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Τιμητική Εκδήλωση για τη Δρ., επί τιμή Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου


Τιμητική Εκδήλωση για τη Δρ., επί τιμή Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου
Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Λοιπές πληρ.: Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 11 Απριλίου 2016
Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2017
Σελίδες: 112
ISBN: 978-960-7498-62-5
Τιμή: 10 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Στις 112 σ. περιέχονται:

  • Πρόγραμμα Ημερίδας
  • Εισηγήσεις των:

    α) Αγγελικής Κατσιώτη, Βυζαντινολόγου, Τμηματάρχου Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρόδου β) Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλου, Επιμελητή Αρχαιοτήτων, Ακαδημαϊκού και γ) Νανώς Χατζηδάκη,

  • Αντιφώνηση, βιογραφικά, δημοσιεύματα και φωτογραφίες της τιμώμενης καθώς και ευρετήριο κύριων ονομάτων.-

Την έκδοση χορηγησε το Ιδρύμα Κώστα και Ελένης Ουράνη.