Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επικοινωνία

Διευθυνση: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Σταδίου 48 (5ος όροφος, γραφείο 17)
105 54 Αθήνα
Τηλ. γραφείου: Τηλ. 210-3215100
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Τηλ. 210-3635660, 6944834056
e-mail: elm@lefkadika.gr

Το Γραφείο της Εταιρείας είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη από 10:00 έως 13:00.


Εγγραφή και συνδρομή μέλους

Μέλη της Εταιρείας εγγράφονται όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς, τους στόχους, και το έργο της Εταιρείας. Το δικαίωμα εγγραφής είναι 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ. Οι εγγραφές νέων μελών γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν έξι (6) μήνες μετά την εγγραφή τους και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι δώδεκα (12) μήνες μετά την εγγραφή τους.