Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Γ' Συνέδριο Επτανησιακού Πολιτισμού,

Λευκάδα, 3-7 Σεπτεμβρίου 1986.

“Πολιτικά κόμματα και Επαγγελματική Οργάνωση του 19ου αιώνα στα Επτάνησα”.

Δεν εκδόθηκαν Πρακτικά. Δημοσιεύεται ο κατάλογος των ανακοινώσεων από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΧΩΡΟΥ

Γ. Νοταράς: “Πολιτικά κόμματα, μεθοδολογία και πράξη”.

Γ. Κοντογιώργης: “Τα κόμματα στο πολιτικό σύστημα”.

Β: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

Γ. Λεοντσίνης: “Κινητικότητα και Αντίδραση στα Επτάνησα επί βρεττανικής προστασίας”.

Π. Πετρίδης: “Τα Επτάνησα κάτω από το καθεστώς της βρεττανικής προστασίας (1815-1821)”.

Γ: Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Α. Κίτσος-Μυλωνάς: “Φιλοσοφικές αναζητήσεις και πολιτική θεωρία στα Επτάνησα τον 19ο αιώνα”.

Ν. Μοσχονάς: “Η έννοια της εθνότητας και η εθνική ιδέα στα Επτάνησα”.

Α. Ρήγος: “Οι Επτανήσιοι αστοί ως φορείς ριζοσπαστικών πολιτικών συνειδήσεων και δημιουργοί των πρώτων κομματικών κινήσεων αρχών στο Ελλαδικό κράτος μετά την Ένωση”.

Π. Νούτσος: “Ρόκος Χοϊδάς και Ραμπαγάς (Προβλήματα Ερμηνείας)”.

Γ. Λυκιαρδόπουλος: “Σκέψεις γύρω από την αντίθεση Πανά και Λασκαράτου πάνω στο θέμα των ριζοσπαστών”.

Γ. Χρυσικόπουλος: “ Άνθιμος Αργυρόπουλος: Κατηχητής της Φιλικής Εταιρείας”.

Δ: Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Γ. Αλισανδράτος: “Μεταρρυθμιστές και ριζοσπάστες στο Ιόνιο Κράτος”.

Α. Κοντονή: “Οι ιδεολογικές αρχές της μεταρρυθμιστικής σκέψης (1848-1864)”.

Λ. Παπαγαλάνη - Καλαφάτη: “Μεταρρυθμιστικός Τύπος και Αγροτικό πρόβλημα”.

Δ. Θεμελή-Κατηφόρη: “Πολιτικές Λέσχες στην Επτάνησο”.

Θ. Καλαφάτης: “Πολιτικές αντιθέσεις και Λέσχες στη Ζάκυνθο”.

Α. Δεμπόνος: “Οι πρακτικές των ριζοσπαστών και το εκτός νόμου Αναγνωστήριο η Ομόνοια Ληξουρίου”.

Ν. Κουρκουμέλης: “Μυστικές Εταιρείες και η συμμετοχή τους στις πολιτικές εξελίξεις του 19ου αιώνα.

Ε: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ.

Σ. Λουκάτος: “Το Ελληνικό πρωτοσοσιαλιστικό κόμμα του Πλάτωνα Δρακούλη και η Κοινοβουλευτική του Εκπροσώπηση”.

Κ. Δαφνής: “Ιδέες, πολιτική συνείδηση, κόμματα στην Κέρκυρα τα πρώτα 20 χρόνια μετά την Ένωση”.

Μ. Σιδέρη: “Ο Βαλαωρίτης στην Ελληνική Βουλή”.

Ζ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Ρ. Φακιολάς: “Συντεχνίες και εργατικά σωματεία στα Επτάνησα”.

Π. Κοντομίχης: “Εργασιακές σχέσεις του αγροτικού χώρου στη Λευκάδα”.

Δ. Μαλακάσης: “Το σωματείο φορτοεκφορτωτών Λευκάδας”.

Γ. Μοσχόπουλος: “Στο χώρο των Επτανησιακών Καλλιτεχνών: εργασιακές σχέσεις και αμοιβές (19ος αιώνας)”.

Π. Ροντογιάννης: “Λειτουργία του Πρώτου Σχολείου στη Λευκάδα”.