Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πρακτικά ΙΑ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006,


Πρακτικά ΙΑ΄ Συμποσίου, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006,

Λοιπές πληρ.: Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), Ιστορία-Φιλολογία: Ιωάννης, Ν. Σταματέλος (1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901 [= 1889]), Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), Περιβάλλον και οικονομία. Η ανάπτυξη της Λευκάδας
Πρακτικά Συμποσίων
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2007
Σελίδες: 270
ISBN: 978-960-7498-44-1
Τιμή: 13 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας.

Περιεχόμενα

Πρόγραμμα του Συμποσίου

Γεώργιος Γληγόρης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, Προσφώνηση

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Φιλόλογος, Πρόεδρος Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Παρουσίαση του Αφιερώματος

ΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (1900-1971)

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Όνειρα και πραγματικότητα

Μαρία Στασινοπούλου, Ο αλληλογράφοςΣεφέρης

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ (1822-1881) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ (1861-μετά 1901 [= 1889]) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ (1869-1945)

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ιωάννης Ν. Σταματέλος (1822-1881)

Γιώργος Ανδρειωμένος, Αναζητώντας τα ίχνη του Νικολάου Ι. Σταματέλου

Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Ο δάσκαλος - φιλόλογος Δρ Βασίλειος Ιωάννου Σταματέλος (1869-1945)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Γεράσιμος Πνευματικάτος, Θαλάσσιο οικοσύστημα και ανάπτυξη της ελεγχόμενης και συλλεκτικής αλιευτικής παραγωγής στη Λευκάδα

Αθανάσιος Ι. Μαραμαθάς, Το υδροαρδευτικό πρόβλημα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας και η αξιοποίηση των υφάλμυρων καρστικών πηγών

Παναγιώτης Α. Δρακάτος, Η συμβολή της επιστήμης και της τεχνολογίας στο δόγμα «της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος»

Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Πολιτική ανάπτυξη του Νομού Λευκάδας με κοινωνική ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον σε σύγχρονες κατευθύνσεις και ελεύθερες προοπτικές