Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο τεκμηρίωσης των λευκαδικών μελετών


Η Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη ως κέντρο τεκμηρίωσης των λευκαδικών μελετών
Κείμενα: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αριστοτέλης Α. Χαραμόγλης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς

Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 1994
Σελίδες: 40

Έκδοση: 2η
Εκδόθηκε: Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 2004
Σελίδες: 48
Τιμή: 5 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χρονολόγιο της Βιβλιοθήκης

Περιεχόμενα της Βιβλιοθήκης

Δημήτριος X. Σκλαβενίτης, Προσφώνηση

Αριστοτέλης Α. Χαραμόγλης, Αντιφώνηση

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Πέραν της Βιβλιοθήκης και της Βιβλιογραφίας: η Συλλογή του Αριστοτέλη Χαραμόγλη

Σπύρος I. Ασδραχάς: Τοπική Ιστορία: Η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της