Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Δήμος Μαλακάσης (1923-1997)


Δήμος Μαλακάσης (1923-1997)

Λοιπές πληρ.: Τιμητική εκδήλωση Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005
Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2006
Σελίδες: 128
ISBN: 960-7498-38-0
Τιμή: 10 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%