Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Μελέτες

Συγγραφέας: Πέτρος Δ. Στεφανίτσης
Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλεγόμενα: Πόπη Πολέμη - Τ. Ε. Σκλαβενίτης
Λοιπές πληρ.: ανατύπωση από το μοναδικό γνωστό αντίτυπο της Συλλογής Ι. Τρίκογλου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021 (2η έκδοση)
Σελίδες: 300
ISBN: 978-960-7498-66-3
Τιμή: 20 €

Συγγραφέας: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Σελίδες: 376
ISBN: 978-960-7498-72-4
Τιμή: 20 €

Συγγραφέας: Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου
Λοιπές πληρ.: Εικόνες ναού Αγίου Δημητρίου Λευκάδας - μεταφραστικό έργο – ουρανία ναού Αγίου Σπυρίδωνα Κέρκυρας
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
εικ.σ.38 + ευρετήριο τόπων, προσώπων και έργων και περίληψη στην αγγλική γλώσσα (Denise-Chloe Alevizou,Western art in the work of Panaghiotis Doxaras. The Lefkada icons - translation works - the ceiling paintings of St. Spyridon in Corfu)
Σελίδες: 302
ISBN: 978-960-7498-73-1
Τιμή: 20 €

Συγγραφέας: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Σελίδες: 664

Συγγραφέας: Π. Γ. Ροντογιάννης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2016 (4η έκδοση)
ανατύπωση
Σελίδες: [8] + στ΄ + 5-701
ISBN: 978-960-7498-58-8
Τιμή: 35 €

Συγγραφέας: Νίκος Γ. Σβορώνος
Εκδοτική φροντίδα Σπύρου Ι. Ασδραχά και Κώστα Γ. Τσικνάκη
Εκδόθηκε: Αθήνα 2011
Σελίδες: 252
ISBN: 978-960-7498-53-0
Τιμή: 15 €

Συγγραφέας: Πολυξένη Δημητρακοπούλου
Λοιπές πληρ.: Συμβολή στη μελέτη της εντοίχιας ζωγραφικής της Λευκάδας κατά τον 17ο αιώνα
Εκδόθηκε: Αθήνα 2010
Σελίδες: 228
ISBN: 978-960-7498-50-2
Τιμή: 20 €

Συγγραφέας: Β. Σταματέλος
Εκδόθηκε: Αθήνα 2007
Ανατύπωση της έκδοσης του 1924.
Σελίδες: 8ο, 25+128
ISBN: 978-960-43-4
Τιμή: 11 €

Συγγραφέας: Π. Γ. Ροντογιάννης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2006 (2η έκδοση)
ανατύπωση με διορθώσεις και συμπληρώσεις του συγγραφέα
Σελίδες: 935
ISBN: 978-960-7498-39-9
Τιμή: 40 €

Συγγραφέας: Σπύρος Ι. Ασδραχάς
Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη
Εκδόθηκε: Αθήνα 2003
Σελίδες: 452
ISBN: 960-7498-25-9
Τιμή: 20 €

Συγγραφέας: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2000
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών - Εκδόσεις Νεφέλη
Σελίδες: 392
ISBN: 960-211-513-0
Τιμή: 18 €

Συγγραφέας: Αντώνης Π. Φίλιππας
συνεργασία Στέλλας - Νίκης Α. Φίλιππα
Εκδόθηκε: Αθήνα 1986
Σελίδες: 432
Τιμή: 13 €

Συγγραφέας: Αντώνης Π. Φίλιππας
συνεργασία Στέλλας - Νίκης Α. Φίλιππα
Εκδόθηκε: Αθήνα 1985
Σελίδες: 415
Τιμή: 13 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%