Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ο Εθνικός Ύμνος καί ο Σολωμός


Ο Εθνικός Ύμνος καί ο Σολωμός
Συγγραφέας: Β. Σταματέλος

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2007
Σελίδες: 8ο, 25+128
Πληρ.: Ανατύπωση της έκδοσης του 1924.
ISBN: 978-960-43-4
Τιμή: 11 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Β. Σταματέλος δ.φ., Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Αθηνών, Ο Εθνικός Ύμνος και ο Σολωμός, Εκδοτικός Οίκος «ΑθΗΝΑ», Αθήναι 1924.

Για τη φωτοανατύπωση του έργου την άδεια έδωσε ευχαρίστως ο μόνος επιζών σήμερα γιος του Βασιλείου Ι. Σταματέλου, Επαμεινώνδας (Τάκης), ο οποίος και με γενναιοδωρία κάλυψε το σύνολο των δαπανών της έκδοσης. Επιμέλεια Γεώργιος Π. Ροντογιάννης.