Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ο φιλόλογος-ιστορικός Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996) και το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έργο


Ο φιλόλογος-ιστορικός Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996) και το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έργο
Συγγραφέας: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
Σελίδες: 664
Πληρ.: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Το βιβλίο διατήθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (e-book). Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο που εκδίδει η Εταιρεία. (λήψη)