Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Β´


Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Β´
Συγγραφέας: Π. Γ. Ροντογιάννης

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1982
Σελίδες: 923

Έκδοση: 2η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2006
Σελίδες: 935
Πληρ.: ανατύπωση με διορθώσεις και συμπληρώσεις του συγγραφέα
ISBN: 978-960-7498-39-9
Τιμή: 40 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Οι φωτοτυπικές επανεκδόσεις του Α' και του Β' τόμου της Ιστορίας της Nήσου Λευκάδος του Π. Γ. Ροντογιάννη έγιναν με την οικονομική ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (Νομάρχης Χρήστος Λάζαρης).