Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´


Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α´
Συγγραφέας: Π. Γ. Ροντογιάννης

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1980
Σελίδες: στ΄ + 5-687

Έκδοση: 2η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2005
Σελίδες: [8] + στ΄ + 5-701
Πληρ.: ανατύπωση με διορθώσεις και συμπληρώσεις του συγγραφέα

Έκδοση: 3η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2006
Σελίδες: [8] + στ΄ + 5-701
Πληρ.: ανατύπωση
ISBN: 978-960-7498-35-6 978-960-7498-34-8 (set)

Έκδοση: 4η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2016
Σελίδες: [8] + στ΄ + 5-701
Πληρ.: ανατύπωση
ISBN: 978-960-7498-58-8
Τιμή: 35 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Η 4η έκδοση του Α' τόμου έγινε με την οικονομική ενίσχυση του Βασίλειου Γαζή.

Οι 2η και η 3η εκδόση του Α' και του Β' τόμου έγιναν με την οικονομική ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (Νομάρχης Χρήστος Λάζαρης).