Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πατριδογραφήματα


Πατριδογραφήματα
Συγγραφέας: Σπύρος Ι. Ασδραχάς
Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2003
Σελίδες: 452
ISBN: 960-7498-25-9
Τιμή: 20 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Προλεγόμενα (Δημήτριος X. Σκλαβενίτης)

Aντί Εισαγωγής

Α' ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ

 1. Καταστιχώσεις του κεφαλικού φόρου (Λευκάδα, ιζ' αι.) Ερμηνευτικές δυνατότητες
 2. Οι Σφακιώτες και ο υποτιθέμενος κρητικός εποικισμός
 3. Προνόμια του Fr. Morosini στη μητρόπολη Ναυπάκτου και Άρτης
 4. Αρματολοί και κλέφτες στη Λευκάδα. 14 ανέκδοτες επιστολές
 5. Σταθάκης Παρούσης (c1745-1815). Ένας συνεργάτης του Λουδοβίκου Σωτήρη
 6. Ο ζευγολάτης του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

Β' ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 1. Η «Αιτωλία και Ακαρνανία του Μεσαιώνος» του Χριστόφορου Κοντού (1833-1869)
 2. Βιβλιογραφικά σημειώματα

  I. Η Νεοελληνική Φιλολογία του Α. Παπαδόπουλου-Βρετού. ~ II. Ένα βιβλιογραφικό σχόλιο στον Σπ. Ζαμπέλιο. ~ III. Το βιβλίο του Π. Δ. Στεφανίτση για το Μεσολόγγι. ~ IV. Λιθογραφίες από ένα αθησαύριστο έντυπο του Π. Δ. Στεφανίτση

 3. Ο τάφος του Αθανασίου Ψαλίδα και η αμφισβητούμενη επιγραφή του

 4. Γεώργιος Γρηγορίου Παρίσης (1907-1974) (ο αρχειοφύλακας)
 5. Κωνσταντίνος Μαχαιράς (1882-1967)
 6. Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη (1931-1988)
 7. Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)
 8. Τοπική ιστορία: η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της
 9. Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989)

  I. Ήξερε ότι η πολιτική περνά μέσα από την ιστορία. ~ II. Η συμβολή του Νίκου Σβορώνου στη νέα ελληνική ιστορία. ~ III. Μια έγκυρη μαρξιστική εκδοχή της νεώτερης ιστορίας. ~ IV. Τι είναι η Θεσσαλονίκη του Νίκου Σβορώνου

Γ' ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ

 1. Το υδραγωγείο της Αγίας Μαύρας (1564)
 2. Αγορές αλατιού της Ραγούζας από τη Λευκάδα τον ιε' αιώνα
 3. Μια πληροφορία για την κτηνοτροφία στη Λευκάδα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας
 4. Η καλλιέργεια του λιναριού στη Λευκάδα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας
 5. Το παιδομάζωμα στη Λευκάδα τον ις' αιώνα
 6. Ο δρόμος των φιλοσόφων
 7. Ο Αλέξανδρος Μπυσών επισκέπτεται τη Λευκάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ