Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων) τ. Α΄


Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων) τ. Α΄
Συγγραφέας: Αντώνης Π. Φίλιππας
συνεργασία Στέλλας - Νίκης Α. Φίλιππα

Μελέτες
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1985
Σελίδες: 415
Τιμή: 13 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%