Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Συνέδρια της Εταιρείας

Ο θεσμός των συνεδρίων καθιερώθηκε από τον δεύτερο Πρόεδρο της Εταιρείας, τον καθηγητή Αριστόξενο Σκιαδά. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής απέβλεπε στην επιστημονική έρευνα θεμάτων της ιστορίας και του πολιτισμού της Επτανήσου.

Το κύριο χαρακτηριστικό των συνεδρίων είναι ότι με τη θεματική τους διευρύνουν τα επίπεδα έρευνας. Ο λόγος ο εταστικός πηγαίνει τώρα σε βάθος και παρουσιάζει τα γεγονότα μέσα από μια τεκμηριωμένη συλλογιστική. Το άλλο στοιχείο που κάνει καίρια τομή, είναι η συνάντηση των διαφορετικών λόγων και η δημιουργία διαλόγου. Ο αντίθετος λόγος λειτουργεί και μέσα στα κείμενα αλλά και στη συζήτηση. Η Λευκάδα με τα συνέδρια αυτά αποκτά βήμα. Γιατί πέρα από τη συζήτηση μεταξύ των εισηγητών ο λόγος τώρα έρχεται και στο ακροατήριο. Άλλο χαρακτηριστικό των συνεδρίων είναι ότι έχουν θεματικό άξονα, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους θέματα, ότι οι εισηγητές είναι ειδικοί επτανησιολόγοι και προέρχονται από όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ακόμη υπάρχει συμμετοχή και ξένων εισηγητών.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, όπως προκύπτει από τα θέματα των 4 συνεδρίων που σημειώσαμε παραπάνω αλλά και από τη δημοσίευση των εισηγήσεων στα Πρακτικά, οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου, έστω και αν κάποια θέματα στην αναλυτική τους παρουσίαση επικαλύπτονται, καθένας ιδιαίτερα και όλοι στο βαθμό της σύγκλισης που μπορεί να γίνει, φωτίζουν τα γεγονότα και τα αναδεικνύουν με τεκμηριωμένο λόγο. Τα 4 συνέδρια που έγιναν στη Λευκάδα είχαν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που σχετίζονταν με την οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, πνευματικό και υλικό, κοινωνικό μετασχηματισμό, ιδεολογία και πολιτική ζωή, Επτάνησα και Ελληνικός και Ευρωπαϊκός χώρος, γράμματα και τέχνες, κίνηση ιδεών, πολιτική συνείδηση, λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, η πολιτική ζωή στα Επτάνησα μετά την Ένωση, οργάνωση του εργασιακού και επαγγελματικού χώρου, συλλογικές συμπεριφορές, ανθρωπολογία και τοπική ιστορία και άλλα.

1982

Το Α' Επτανησιακό συνέδριο που οργάνωσε τη Ε.Λ.Μ. πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα από 15-19 Σεπτεμβρίου 1982 με γενικό θέμα: Κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός στα Επτάνησα (1386-1864). Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1990.

1984

Ακολούθησαν άλλα δύο επτανησιακά συνέδρια επί της Προεδρίας του Αριστόξενου Σκιαδά. Το Β' έγινε από 3-8 Σεπτεμβρίου 1984 με θέμα; Πολιτιστικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό Χώρο, 16ος-20ος αι.

Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1991.

1986

Το Γ' συνέδριο έγινε και αυτό στη Λευκάδα από 3-7 Σεπτεμβρίου 1986 με θέμα: Πολιτικά Κόμματα και Επαγγελματική Οργάνωση του 19ου αιώνα στα Επτάνησα. Τα πρακτικά του συνεδρίου δεν εκδόθηκαν. Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ.

1993

Το Δ' συνέδριο έγινε στη Λευκάδα από 8-12 Σεπτεμβρίου 1993, με θέμα: Από την τοπική ιστορία στη συνολική. Το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι. Το Συνέδριο αυτό ήταν αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Πάνο Γ. Ροντογιάννη.

Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1996.

2002

Στις 1.280 σελίδες της δίτομης έκδοσης των Πρακτικών του Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου δημοσιεύονται 60 μελέτες για ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας των Ιονίων νήσων, για τον χώρο και τα δημογραφικά μορφώματα και τους κύριους συντελεστές της επτανησιακής οικονομίας: τη γη, τα αγροτικά προϊόντα και τη διακίνηση. Πρόκειται για ένα Πανιόνιο Συνέδριο - τομή από οργανωτικής και επιστημονικής πλευράς, επιμερισμένο σε δύο τμήματα και οκτώ θεματικές ενότητες με ανακοινώσεις ειδικών σε κάθε μία από αυτές. Το Ζ' Πανιόνιο Συνέδριο θεωρήθηκε παράδειγμα για τη μετάβαση από ένα αχανές και χωρίς δομή και στόχους περιφερειακό συνέδριο σε ένα επιμερισμένο θεματικά συνέδριο ειδικών επτανησιολόγων, με συγκεκριμένες στοχεύσεις και αιτούμενα των επτανησιακών σπουδών, σε επιλεγμένες κάθε φορά θεματικές ενότητες.

Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2004.