Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς

Εκδόθηκε: Αθήνα 2013
Σελίδες: 669
ISBN: 978-960-7498-54-0
Τιμή: 35 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2009
Σελίδες: 287
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2006
Σελίδες: 376
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2004
Σελίδες: 336
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1995
Σελίδες: 408
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1988
5 Χάρτες
Σελίδες: 312
Τιμή: 25 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1984
11 σ. πίνακες
Σελίδες: 321
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1982
34 σ. πίνακες
Σελίδες: 194
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1977
Σελίδες: 270
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1974
με 125 πίνακες
Σελίδες: 629
Τιμή: 35 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1973
Σελίδες: 398
Τιμή: 30 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1972
Σελίδες: 288
Τιμή: 25 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%