Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Α΄, 1971


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Α΄, 1971

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1972
Σελίδες: 288
Τιμή: 25 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Βασ. Ε. Φραγκούλης, Χρονικόν Ιδρύσεως Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, Άρτεμις Λευκαδία.

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης, Ο Καποδίστριας και η συγκέντρωση των αρματολών στου Μαγεμένου, στη Λευκάδα, τον Ιούλιο του 1807.

Πάνος Γεωργ. Ροντογιάννης, Το χρονικό των Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος, από το 1828 έως το 1864

Αναστάσιος Σ. Γαβαλάς, Λευκάς και Κέρκυρα. Η πολιορκία της Κέρκυρας του 1716 και η βοήθεια των Λευκαδίων προς τους αγωνιζόμενους Κερκυραίους.

Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Λαογραφικαί συλλογαί εκ Λευκάδος εις το Λαογραφικόν Αρχείον της Έδρας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (εν' χειρογράφοις)

Πανταζής Κοντομίχης, Ο Λευκαδίτικος γάμος

Σταύρος Ιωσ. Παπαδάτος, Δύο Λευκάδιοι επιφανείς Αγιορείται Μοναχοί (Μελέτιος Φίλιππας-Πανάγος και Χριστόφορος Κτενάς)

Κυριακούλα Αργυρού, Σπυρίδων Λευκόκοιλος, Μαριγώ Φίλιππα, Η Αρχιτεκτονική της Λευκάδος.