Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Η΄, 1995


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Η΄, 1995

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1995
Σελίδες: 408
Τιμή: 15 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Μιχαήλ Μαμαλούκας, Εισαγωγικό σημείωμα

Δημήτριος X. Σκλαβενίτης, Αριστόξενος Α. Σκιαδάς (1932-1994)

Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 μ.Χ.

Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Σεισμολόγιο Λευκάδος (1469-1971).

Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Το χρονικό σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου αντικειμένων μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης Λευκάδος

Δημήτριος Σκλαβενίτης, Τζαβαλάς Καρούσος (1904-1968). Η προσφορά του στο νεοελληνικό Θέατρο

Λία Παπαδάκη, Τα ευρεθέντα της Βιβλιοθήκης των Δελφών του Αγγέλου και της Εύας Σικελιανού