Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1974
Σελίδες: 629
Πληρ.: με 125 πίνακες
Τιμή: 35 €

Έκδοση: 2η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2017
Σελίδες: 690
Πληρ.: ανατύπωση με επιπρόσθετο ευρετήριο κυρίων ονομάτων
ISBN: 978-960-7498-63-2
Τιμή: 35 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα

Τα έξοδα της ανατύπωσης ανέλαβε ο Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, τ. Βουλευτής Λευκάδας.