Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Γ΄, 1973

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1974
Σελίδες: 629
Πληρ.: με 125 πίνακες
Τιμή: 35 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα