Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Β΄, 1972


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Β΄, 1972

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1973
Σελίδες: 398
Τιμή: 30 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Λευκάς, η Ομηρική Ιθάκη (Η θεωρία του W. Dörpfeld) Απόδοσις του έργου «Alt Ithaka» και σχόλια υπό Βασιλείου Ε. Φραγκούλη.

Ιωάννης Γ. Γιαννόπουλος, Ο Ελβιά Τσελεμπή εις την Λευκάδα