Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Δ΄, 1977


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Δ΄, 1977

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1977
Σελίδες: 270
Τιμή: 12 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Γιώργος Δ. Κοντογιώργης, Η πολιτεία της Λευκάδας στην Αρχαιότητα

Πανταζής Κοντομίχης, Αγροτικές εργασίες

Σπύρος Φλαγαΐτης, Η ρήτρα «Κυρά και νοικοκυρά» στις διαθήκες του Αρχειοφυλακίου Λευκάδας

Σταύρος Ιωσ. Παπαδάτος, Η αφομοίωσις της Ιονίου Εκκλησίας. Έγγραφα αφορώντα εις την αφομοίωσιν της Ιονίου Εκκλησίας

S. Verginis, Das Ozeanische Klima am Beispiel westgiechenlands im vergleich mit alpinen hohenklima.

Γερ. H. Πεντόγαλος, Μήνυμα από τον τούρκο φλαμπουράρη Αγγελοκάστρου και Αγίας Μαύρας στους Βενετσιάνους της Κεφαλονιάς την άνοιξη του 1615

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης, Λευκαδική βιβλιογραφία Μέρος Α´ (1509 1945)

Βασίλειος Επ. Φραγκούλης, (βιογραφικόν σημείωμα) [1904-1974]