Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Διοίκηση της Εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2018)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Aντιπρόεδρος: Άγγελος Γ. Χόρτης
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Ν. Σολδάτος
Tαμίας: Θωμάς Α. Πατρίκιος
Eιδικός Γραμματέας: Δημήτριος Ροζάκης
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Mέλος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Mέλος: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Mέλος: Πάνος Γ. Ροντογιάννης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας θα βρείτε εδώ.