Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Διοίκηση της Εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο (2018-2021)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Aντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Ν. Σολδάτος
Tαμίας: Θωμάς Α. Πατρίκιος
Eιδικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Mέλος: Σούλα Λάζαρη-Βαμβακούση
Mέλος: Άννα Σ. Σκλαβενίτη
Mέλος: Άσπα Ροντογιάννη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας θα βρείτε εδώ.