Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ζ΄, 1988


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ζ΄, 1988

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1988
Σελίδες: 312
Πληρ.: 5 Χάρτες
Τιμή: 25 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Σταύρος Ιωσ. Παπαδάτος, Ο Άγιος βάρβαρος και ο εποικισμός Ακαρνάνων εις Λευκάδα.

Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Κούρτης, Σπυρίδων I. Κατηφόρης.

Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος.