Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΣΤ΄, 1984


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΣΤ΄, 1984

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1984
Σελίδες: 321
Πληρ.: 11 σ. πίνακες
Τιμή: 12 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Πανταζής Κοντομίχης, Αγροτικές βιοτεχνικές εργασίες.

Δημοσθένης Κουνιάκης, Λευκαδική βιβλιογραφία. [Μέρος Γ´ 1966-1975].

Δήμος Μαλακάσης, Τοπογραφικά σχέδια σπιτιών του Αρχειοφυλακείου Λευκάδας. - Τα παλιά σπίτια της Λευκάδας (1850-1920).