Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΓ΄, 2012-2016


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΓ΄, 2012-2016

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2017
Σελίδες: 350
Τιμή: 15 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%