Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ε΄, 1978-1980


Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος Ε΄, 1978-1980

Επετηρίς
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 1982
Σελίδες: 194
Πληρ.: 34 σ. πίνακες
Τιμή: 12 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Περιεχόμενα

Ιωάννης Παπαδάτος, Τα δεκάχρονα της Εταιρείας

Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, Τα Ομηρικά Έπη, η φιλολογική έρευνα και ο W. Dörpfeld

Alfrend Mallwitz, Wilhelm Dörpfeld και η κλασσική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Klaus Kilian, Αρχαιολογικές έρευνες στα Επτάνησα

H. Kyrieleis, Έκθεση Δαίρπφελντ

Ν. Πλάτων, Ομηρική αρχαιολογία και Νταίρπφελντ.

Πέτρος Καλλιγάς, Κερκυραίοι στην Αρχαία Λευκάδα

Κώστας Π. Λάζαρης, Αθανάσιος Πολίτης

Χριστόφορος Λάζαρης, Τα Λευκαδίτικα. Συμπλήρωμα στην έκδοση του 1970

Δημοσθένης Α. Κουνιάκης, Λευκαδική βιβλιογραφία. Μέρος Β' [1946 1965]