Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Συμπόσια της Εταιρείας στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης

Μετά το Δ´ Επτανησιακό Συνέδριο (1993) και από το 1996 η συνάντηση στη Λευκάδα παίρνει άλλη μορφή. Η έννοια του συνεδρίου εντάσσεται στο χώρο και στο χρόνο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Ο χρόνος είναι σχεδόν καθορισμένος. Το ετήσιο Συμπόσιο, πραγματοποιείται συνήθως στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και είναι τριήμερο (1996-2010, 2016) και διήμερο (2011-2018).

Η θεματική του κάθε Συμποσίου έχει αναφορά στο παρελθόν, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο. Η θεματική του συμποσίου ορίζεται από την επιστημονική επιτροπή που την αποτελούν ο Σπύρος Ασδραχάς και ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ιστορικοί, σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η οργάνωση των 26 συμποσίων έγινε και εξακολουθεί να γίνεται σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας και τον Νομάρχη Λευκάδας (2007-2010).

Η νέα αυτή συνεδριακή μορφή που άρχισε από το 1996 και έγινε θεσμός καθιερώθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Εταιρείας Χρίστο Σολδάτο και τον τότε Δήμαρχο Λευκάδας και Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Κώστα Σταματέλο.

Από το 1996 ως το 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 26 συμπόσια με τα πρακτικά των Συμποσίων Α' - ΚΔ' να έχουν εκδοθεί. Eκκρεμεί η έκδοση των πρακτικών του Συμποσίου ΚΕ'.

1996

Α' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1997. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1997.

1997

Β' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-10 Αυγούστου 1997, Η Λευκάδα μέσα στο ταξίδι. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 1999.

1998

Γ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 1998, Η Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, 15ος-19ος αιώνας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2000.

1999

Δ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 6-8 Αυγούστου 1999, Οι πρωτεύουσες της Λευκάδας: Αρχαία Λευκάδα - Νήρικος - Κάστρο Αγίας Μαύρας - Αμαξική. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2001.

2000

Ε' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2000, Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2001.

2001

ΣΤ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2001, Έτος Άγγελου Σικελιανού. 50 χρόνια από το θάνατό του. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2002.

2002

Ζ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 2002, Ποίηση - Γλυπτική - Πεζογραφία. Κική Δημουλά - Θόδωρος - Θανάσης Βαλτινός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2003.

2003

Η' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. Δραγούμης. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2004.

2004

Θ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004, Ποίηση - Βιολογία - Ιστορία: Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιοι. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2005.

2005

Ι' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, 11-13 Αυγούστου 2005, 50 Χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2006.

2006

ΙΑ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006, Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), Ιστορία-Φιλολογία: Ιωάννης, Ν. Σταματέλος (1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901 [=1889]), Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), Περιβάλλον και οικονομία. Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2007.

2007

ΙΒ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 27-29 Ιουλίου 2007, Η ποιήτρια Σαπφώ και ο Λευκάτας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2009.

2008

ΙΓ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 2008, Ο Λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο Πανταζής Κοντομίχης, Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2009.

2009

ΙΔ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2009, Οι αφανείς της λευκαδίτικης ιστορίας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2010.

2010

ΙΕ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2011.

2011

ΙΣΤ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου -1 Αυγούστου 2011, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί. Θέατρο - Κινηματογράφος: Ηλίας Λογοθέτης. Ζωγραφική: Κώστας Γλένης και Σωτήρης Θεριανός. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

2012

ΙΖ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 10-11 Αυγούστου 2012, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί, Λογοτεχνία: Σωτήρης Χαλικιάς, Μουσική: Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

2013

ΙΗ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 10-11 Αυγούστου 2013, Σύγχρονοι Λευκάδιοι δημιουργοί. Επιστήμη: Πέτρος Ν. Αργύρης, Πάνος Ι. Χόρτης. Ζωγραφική: Ζώης Ζαβερδινός, Οικογένεια Γαζή-Σίδερη. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

2014

ΙΘ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 2014, Αφιέρωμα στα 150 Χρόνια από την Ένωση. Πολιτισμικές εκφράσεις της επτανησιακής ταυτότητας, 17ος-20ός αιώνας. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2015.

2015

Κ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2015, Αλλαγές κυριαρχιών, ρήξεις και νέοι θεσμοί στα Επτάνησα από το 1797 έως το 1815. Η Θεματική και το προγράμμα του Συμποσίου Κ´ βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2016.

2016

ΚΑ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8, 9 και 10 Αυγούστου 2016, Η Εκκλησία της Λευκάδας, η Κοινωνία και η Τέχνη. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΑ´ βρίσκεται εδώ. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2017.

2017

ΚΒ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9 και 10 Αυγούστου 2017, Λογοτεχνία και Λογοτέχνες της Λευκάδας 19ος - 20ός αι. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΒ´ βρίσκεται εδώ. Τα Πρακτικά εκδόθηκαν το 2018.

2018

ΚΓ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 9 και 10 Αυγούστου 2018, Λευκάδα και Τουρισμός 1950-2018. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΓ´ βρίσκεται εδώ.

2019

ΚΔ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8 και 9 Αυγούστου 2019, Η Εξέγερση των Λευκαδίων κατά της Αγγλοκρατίας το 1819. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΔ´ βρίσκεται εδώ.

2020

ΚΕ' Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 1 και 2 Αυγούστου 2020, Οι λευκαδικές σπουδές 1970-2020 και τα 50 χρόνια της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΕ´ βρίσκεται εδώ.

2021

ΚΣΤ’ Συμπόσιο στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 6, 7 και 8 Αυγούστου 2021, Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821. Το προγράμμα του Συμποσίου ΚΣΤ’ βρίσκεται εδώ.