Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Τα νέα της Εταιρείας

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΒ΄

25/02/2014
Κυκλοφόρησε στο τέλος του 2013 ο 12ος τόμος της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της ΕΛΜ, που είναι και το 66ο βιβλίο της. Στα περιεχόμενα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει σημαντικές επιστημονικές συμβολές στη μελέτη του λευκαδίτικου παρελθόντος, που είναι καρποί του ερευνητικού και του συγγραφικού μόχθου Λευκαδίων και άλλων μελετητών της λευκαδίτικης ιστορίας. (περισσότερα εδώ)