Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εκδόθηκε η μελέτη του Γεωργίου Ροντογιάννη (1945-2013) για τον πατέρα του Πάνο Γ. Ροντογιάννη.

Κυκλοφόρησε η μελέτη του Γεωργίου Π. Ροντογιάννη (1945-2013) με τίτλο Ο φιλόλογος-ιστορικός Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996) και το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έργο. Οι εκδόσεις της Εταιρείας ανέρχονται πλέον στις 89.

Το βιβλίο διατήθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (e-book). Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο που εκδίδει η Εταιρεία.

Συγγραφέας: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Σελίδες: 664

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%