Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Διοικητικά Συμβούλια

Η Εταιρεία διοικείται από 9μελές συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία σε γενική συνέλευση των μελών της. Το Δ.Σ. λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο. Κάθε έτος συγκαλείται ετήσια απολογιστική συνέλευση όπου γίνεται ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους και κυρίως γίνεται έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών.

Οι πρόεδροι και τα εκάστοτε μέλη των Δ.Σ. εργάστηκαν και εργάζονται με ζήλο και προθυμία για την προαγωγή των θεμάτων-προβλημάτων της Λευκάδας και την προκοπή του νησιού τους.

Περίοδος Προεδρίας Βασιλείου Φραγκούλη

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (1970-1971)

Πρόεδρος: Βασίλειος Φραγκούλης
Aντιπρόεδρος: Αριστόξενος Σκιαδάς
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Παπαδάτος
Tαμίας: Νικόλαος Γράψας
Έφορος: Παναγιώτης Σάντας
Ειδικός Γραμματέας: Αντ. Φίλιππας
Σύμβουλοι: Γερ. Γρηγόρης
Νικ. Κατηφόρης
Πάνος Ροντογιάννης
Αναπληρωματικά Mέλη: Κωνστ. Κούρτης
Χαρ. Περδικάρης
Ξεν. Σταύρακας
Παν. Παξινός
Εξελεγκτική Επιτροπή: Τηλ. Γουρζής
Μιχ. Μαμαλούκας
Θρασ. Αραβανής
Αναπλ. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: Σπυρ. Σταύρος
Μιχ. Σταματέλος

Β' Διοικητικό Συμβούλιο (1971-1974)

Πρόεδρος: Βασίλειος Φραγκούλης
Aντιπρόεδρος: Αριστόξενος Σκιαδάς
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Παπαδάτος
Tαμίας: Νικόλαος Γράψας
Eιδικός Γραμματέας: Χρίστος Σπ. Σολδάτος
Έφορος: Παναγιώτης Σάντας
Ειδικός Γραμματέας: Αντ. Φίλιππας
Σύμβουλοι: Γερ. Γρηγόρης
Νικ. Κατηφόρης
Πάνος Ροντογιάννης
Αναπληρωματικά Mέλη: Κωνστ. Κούρτης
Χαρ. Περδικάρης
Ξεν. Σταύρακας
Παν. Παξινός
Σπυρ. Σταύρος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Τηλ. Γουρζής
Μιχ. Μαμαλούκας
Θρασ. Αραβανής

Περίοδος Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (1974-1978)

Πρόεδρος: Αρ. Σκιαδάς
Aντιπρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Ιων. Παπαδάτος
Tαμίας: Αντ. Φίλιππας
Μέλη: Γερ. Γρηγόρης
Αθ. Θωμάς
Νικ. Κατηφόρης
Παν. Σάντας
Άννα Φασουλιώτη

Β' Διοικητικό Συμβούλιο (1978-1982)

Πρόεδρος: Αρ. Σκιαδάς
Aντιπρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Ιων. Παπαδάτος
Tαμίας: Αντ. Φίλιππας
Eιδικός Γραμματέας: Αθ. Θωμάς
Έφορος: Παν. Σάντας
Μέλη: Γερ. Γρηγόρης
Νικ. Κατηφόρης
Άννα Φασουλιώτη

Γ' Διοικητικό Συμβούλιο (1982-1985)

Πρόεδρος: Αρ. Σκιαδάς
Aντιπρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Αθ. Θωμάς
Eιδικός Γραμματέας: Παντ. Παξινός
Tαμίας: Αντ. Φίλιππας
Έφορος: Παν. Σάντας
Μέλη: Γερ. Γρηγόρης
Νικ. Κατηφόρης
Άννα Φασουλιώτη

Δ' Διοικητικό Συμβούλιο (1985-1988)

Πρόεδρος: Αρ. Σκιαδάς
Aντιπρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Αθ. Θωμάς
Eιδικός Γραμματέας: Χρυσάνθη Αγάθου
Tαμίας: Αντ. Φίλιππας
Έφορος: Παν. Σάντας
Μέλη: Γερ. Γρηγόρης
Νικ. Κατηφόρης
Άννα Φασουλιώτη

Στο Δ.Σ. μετά τον θάνατο του Γεράσιμου Γρηγόρη (1985) τη θέση του κατέλαβε ο Σταύρος Παπαδάτος.

Περίοδος Προεδρίας Πάνου Ροντογιάννη

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (1988-1991)

Πρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Aντιπρόεδρος: Σταύρος Παπαδάτος
Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Σολδάτος
Eιδικός Γραμματέας: Χρυσάνθη Αγάθου
Tαμίας: Αντ. Φίλιππας
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Άννα Φασουλιώτη
Μιχάλης Μαμαλούκας
Δημήτριος Σκλαβενίτης

Το 1989 μετά την αποχώρηση της Χρυσάνθης Αγάθου το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε:

Πρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Aντιπρόεδρος: Σταύρος Παπαδάτος
Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Σολδάτος
Eιδικός Γραμματέας: Άννα Φασουλιώτη
Tαμίας: Βασίλειος Γράψας
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Αντώνης Φίλιππας
Μιχάλης Μαμαλούκας
Δημήτριος Σκλαβενίτης

Β' Διοικητικό Συμβούλιο (1991-1994)

Πρόεδρος: Π. Ροντογιάννης
Aντιπρόεδρος: Χρίστος Σολδάτος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Eιδικός Γραμματέας: Σπύρος Φέτσης
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Μιχάλης Μαμαλούκας
Λορέντζος Μερκάτης
Άννα Φασουλιώτη

Περίοδος Προεδρίας Μιχάλη Μαμαλούκα

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (22 Φεβρουαρίου 1994 - 6 Σεπτεμβρίου 1995)

Πρόεδρος: Μιχάλης Μαμαλούκας
Aντιπρόεδρος: Χρίστος Σολδάτος
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Λορέντζος Μερκάτης
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Άννα Φασουλιώτη
Μέλη: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Γιώργος Ροντογιάννης
Σπύρος Φέτσης
Εξελεγκτική Επιτροπή (1994-1996): Καλομοίρα Κατωπόδη
Γεώργιος Φίλιππας
Δημήτριος Κατωπόδης

Περίοδος Προεδρίας Χρίστου Σολδάτου

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (7 Σεπτεμβρίου 1995 - 19 Φεβροαρίου 1997)

Πρόεδρος: Χρίστος Σολδάτος
Aντιπρόεδρος: Μιχάλης Μαμαλούκας
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Λορέντζος Μερκάτης
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Άννα Φασουλιώτη
Μέλη: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Γιώργος Ροντογιάννης
Σπύρος Φέτσης
Εξελεγκτική Επιτροπή (1994-1996): Καλομοίρα Κατωπόδη
Γεώργιος Φίλιππας
Δημήτριος Κατωπόδης

Έπειτα από την παραίτηση του Μιχάλη Μαμαλούκα το Δ.Σ. συγκροτείται:

Πρόεδρος: Χρίστος Σολδάτος
Aντιπρόεδρος: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Λορέντζος Μερκάτης
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Άννα Φασουλιώτη
Μέλη: Γιώργος Ροντογιάννης
Σπύρος Φέτσης
Θεόδωρος Φωτιάς
Εξελεγκτική Επιτροπή (1994-1996): Καλομοίρα Κατωπόδη
Γεώργιος Φίλιππας
Δημήτριος Κατωπόδης

B' Διοικητικό Συμβούλιο (20 Φεβρουαρίου 1997 - 20 Φεβρουαρίου 2000)

Πρόεδρος: Χρίστος Σολδάτος
Aντιπρόεδρος: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Καλομοίρα Κατωπόδη
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Άννα Φασουλιώτη
Γιώργος Ροντογιάννης
Πέτρος Γράψας
Εξελεγκτική Επιτροπή: Βασίλειος Γράψας
Βασιλική Κουνιάκη - Κουρή
Κυριακή Κατωπόδη

Περίοδος Προεδρίας Δημητρίου Σκλαβενίτη

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (27 Φεβρουαρίου 2000 - 23 Φεβρουαρίου 2003)

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Δέσπω Καρούσου
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Χρίστος Σολδάτος
Πέτρος Γράψας
Γιώργος Ρωμανός
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Βασίλειος Γράψας
Κυριακούλα Κατωπόδη

Β' Διοικητικό Συμβούλιο (16 Φεβρουαρίου 2003 - 16 Φεβρουαρίου 2006)

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κατηφόρης
Eιδικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Tαμίας: Γιώργος Φατούρος
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Χρίστος Σολδάτος
Πέτρος Γράψας
Γεώργιος Zαβιτσάνος
Eυσταθία Aργυρού
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Nίκος Mαραγκός
Bασιλική Kουνιάκη

Γ' Διοικητικό Συμβούλιο (16 Φεβρουαρίου 2006 - 8 Μαρτίου 2009)

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκλαβενίτης
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Kατωπόδης
Eιδικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Tαμίας: Aθανάσιος Mελάς
Έφορος: Σωκράτης Κακλαμάνης
Μέλη: Χρίστος Σολδάτος
Kώστας Kατηφόρης
Γιώργος Φατούρος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Bασιλική Kουνιάκη
Σοφία Δουβίτσα

Περίοδος Προεδρίας Θωμά Π. Kατωπόδη

Α' Διοικητικό Συμβούλιο (8 Μαρτίου 2009 - 18 Μαρτίου 2012)

Πρόεδρος: Θωμάς Π. Kατωπόδης
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ροντογιάννης
Γενικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Eιδικός Γραμματέας: Γεώργιος Pωμανός
Tαμίας: Aθανάσιος Δ. Mελάς
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Μέλη: Xρίστος Σ. Σολδάτος
Δημήτριος X. Σκλαβενίτης
Kώστας N. Kατηφόρης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Bασιλική Kουνιάκη-Kουρή
Δημήτριος Tζεβελέκης

Β' Διοικητικό Συμβούλιο (8 Μαρτίου 2012 - 10 Σεπτεμβρίου 2013)

Πρόεδρος: Θωμάς Π. Kατωπόδης († 10.9.2013)
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ροντογιάννης († 20.6.2013)
Γενικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Eιδικός Γραμματέας: Άγγελος Γ. Χόρτης
Tαμίας: Aθανάσιος Δ. Mελάς
Αναπλ. Ταμίας: Γρηγόρης Χρυσικός
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Μέλη: Δημήτριος X. Σκλαβενίτης
Αντώνης Ν. Σολδάτος
Αναπλ. Μέλη: Άγγελος Κακλαμάνης
Χρίστος Σπ. Σολδάτος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Bασιλική Kουνιάκη-Kουρή
Μαρία Μελά-Δάλλα

Περίοδος Προεδρίας Αθανασίου Δ. Μελά

Α ́ Διοικητικό Συμβούλιο (21 Οκτωβρίου 2013 - Μάρτιος 2015)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Aντιπρόεδρος: Άγγελος Γ. Χόρτης
Γενικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Tαμίας: Δημήτριος X. Σκλαβενίτης
Eιδικός Γραμματέας: Χρίστος Σπ. Σολδάτος († 8.7.2014)
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Mέλος: Άγγελος Κακλαμάνης
Mέλος: Αντώνης Ν. Σολδάτος
Mέλος: Γρηγόριος Χρυσικός
Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλομοίρα Κατωπόδη
Μαρία Μελά-Δάλλα
Bασιλική Kουνιάκη-Kουρή

Β ́ Διοικητικό Συμβούλιο (20 Μαρτίου 2015 - Μάρτιος 2018)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Aντιπρόεδρος: Άγγελος Γ. Χόρτης
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Ν. Σολδάτος
Tαμίας: Θωμάς Α. Πατρίκιος
Eιδικός Γραμματέας: Δημήτριος Ροζάκης
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Mέλος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Mέλος: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Mέλος: Πάνος Γ. Ροντογιάννης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Μελά-Δάλλα
Θεοδώρα Κονιδάρη-Αρέθα
Διονύσιος Δ. Μελάς
Αναπλ. Μέλη για το Δ.Σ.: Σπύρος Φρεμεντίτης
Κρίτων Κονιδάρης
Κωνσταντίνος Σταματέλος
Ανδρέας Λάζαρης
Αναπλ. Μέλη για την Ε.Ε.: Βασιλική Κουνιάκη-Κουρή
Σπύρος Μπογόρδος

Γ ́ Διοικητικό Συμβούλιο (19 Μαρτίου 2018 - Μάρτιος 2021)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Aντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Ν. Σολδάτος
Tαμίας: Θωμάς Α. Πατρίκιος
Eιδικός Γραμματέας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Έφορος: Σωκράτης I. Kακλαμάνης
Mέλος: Σούλα Λάζαρη-Βαμβακούση
Mέλος: Άννα Σ. Σκλαβενίτη
Mέλος: Άσπα Ροντογιάννη
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Μελά-Δάλλα
Θεοδώρα Κονιδάρη-Αρέθα
Πάνος Γ. Ροντογιάννης
Αναπλ. Μέλη για το Δ.Σ.: Δημήτριος Ροζάκης
Θεόδωρος Φίλιππας
Κρίτων Κονιδάρης
Αναπλ. Μέλη για την Ε.Ε.: Θωμάς Λάζαρης
Σπύρος Αρματάς

Περίοδος Προεδρίας Κωνσταντίνου Ν. Κατηφόρη

Α ́ Διοικητικό Συμβούλιο (1 Νοεμβρίου 2021 - Νοέμβριος 2024)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κατηφόρης
Aντιπρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Μελάς
Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κάτσενος
Tαμίας: Mιράντα Kουνιάκη-Kορδελλίδη
Eιδικός Γραμματέας: Δημήτριος Ροζάκης
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Σούλα Λάζαρη-Βαμβακούση
Mέλος: Σπυρίδων Γ. Κονιδάρης
Mέλος: Άννα Σ. Σκλαβενίτη
Εξελεγκτική Επιτροπή: Θωμάς Α. Πατρίκιος
Μαρία Μελά-Δάλλα
Αναπλ. Μέλη για το Δ.Σ.: Σταμάτα Κτενά
Θεόδωρος Φίλιππας
Αναπλ. Μέλη για την Ε.Ε.: Βούλα Λύτρα- Σιδερά