Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Χρονικό της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 1970-2002


Χρονικό της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 1970-2002
Επιμέλεια Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης

Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2002
Σελίδες: 120
ISBN: 960-7498-18-6
Τιμή: 8 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Δημοσιεύτηκαν και 5 συμπληρώματα για την περίοδο 2002-2014:

  1. Χρονικό της Εταιρείας 2002-2003, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004, σ. 325-331. (λήψη σε μορφή PDF)
  2. Χρονικό της Εταιρείας 2004-2005, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ι', 2004-2005, Αθήνα 2006, σ. 361-375. (λήψη σε μορφή PDF)
  3. Χρονικό της Εταιρείας 2006-2008, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009, σ. 269-284. (λήψη σε μορφή PDF)
  4. Χρονικό της Εταιρείας 2009-2011, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013, σ. 643-658. (λήψη σε μορφή PDF)
  5. Χρονικό της Εταιρείας 2012-2016, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΓ', 2012-2016, Αθήνα 2016 (υπό εκτύπωση). (λήψη σε μορφή PDF)

Το Χρονικό 1970-2002 είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή PDF).