Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Κληροδότημα Παναγιώτη και Ελένης Σάντα

2005

Το βραβείο Μουσικής Παναγιώτη και Έλλης Σάντα απονεμήθηκε για το σχολικό έτος 2004-2005 στις μαθήτριες Γεωργιάνα Κατωπόδη και Κωνσταντίνα Μαρούση του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, οι οποίες αποφοίτησαν από τη Β' τάξη με βαθμό «Άριστα» 20 και οι δύο.

2006

Το Βραβείο Μουσικής Παναγιώτη και Έλλης Σάντα για το σχολικό έτος 2005-2006 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Ευαγγελία Καββαδά του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, η οποία αποφοίτησε από τη Β' τάξη με βαθμό «Άριστα» 20.

Το Βραβείο Ζωγραφικής για το σχολικό έτος 2005-2006 απονεμήθηκε στο μαθητή Μιχάλη Σκλαβενίτη του Περικλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

2007

Το Βραβείο Μουσικής για το σχολικό έτος 2006-2007 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Ζωή Λάζαρη του Ιωάννη, της Γ' τάξης των Γενικών Λυκείων, Τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Το Βραβείο Ποίησης για το σχολικό έτος 2006-2007 απονεμήθηκε στο μαθητή Αλέξανδρο Γκομέζ του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

2008

Το Βραβείο Μουσικής για το σχολικό έτος 2007-2008 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Νικολέττα Σάντα του Ευαγγέλου της Γ' ταξης του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Το Βραβείο Ποίησης για το σχολικό έτος 2007-2008 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Άννα-Ακριβή Φίλιππα του Παναγιώτη, του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Το Βραβείο Ζωγραφικής για το σχολικό έτος 2007-2008 απονεμήθηκε στους μαθητές Στέλλα Κατωπόδη του Δημητρίου, της Β' τάξης του Λυκείου του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας και Χρίστο Καρτάνο της Β' τάξης του 1ου Λυκείου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

2009

Το Βραβείο Μουσικής του Παναγιώτη και της Έλλης Σάντα για το σχολικό έτος 2008-2009 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Γεωργιάννα Κατωπόδη του Παναγιώτη, της Γ' Τάξης των Λυκειακών Τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας, ως η πλέον ταλαντούχα, με βαθμό στα μουσικά μαθήματα «Άριστα» 19,4 και διαγωγή κοσμιότατη.

Το Βραβείο Ποίησης για το σχολικό έτος 2008-2009 απονεμήθηκε στη μαθήτρια Ακριβή-Άννα Φίλιππα του Παναγιώτη, της Β' Τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Το Βραβείο Ζωγραφικής για το σχολικό έτος 2008-2009 απονεμήθηκε στο μαθητή Παναγιώτη Φραγκούλη του Διονυσίου, της Α' Τάξης των Λυκειακών Τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.