Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών στην Εταιρεία

1975

Βραβείο της Ακαδημίας στον Πάνο Γ. Ροντογιάννη, για το βιβλίο του Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα.

1977

Βραβείο της Ακαδημίας στον Γεράσιμο Γρηγόρη, για τη σύνθεση και επιμέλεια του Λευκώματος Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Αρματολός της Λύρας.

1986

Βραβείο της Ακαδημίας στο Αντώνη Π. Φίλιππα για το βιβλίο του Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων), τ. Α'- Β', 1985-1986.

2014

Βραβείο της Ακαδημίας στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών για τη σημαντική επιστημονική και εκδοτική της δραστηριότητα και την προσφορά της στην καλλιέργεια και ανάδειξη του πολιτισμού της Λευκάδας.

Το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στην ΕΛΜ.