Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Το έργο της Εταιρείας

Το έργο της Εταιρείας εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί, όπως είναι τα συνέδρια, τα συμπόσια, οι εκδηλώσεις τιμής, τα λευκώματα, οι μελέτες, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα.

Το σημαντικότερο έργο της Εταιρείας είναι οι εκδόσεις της. Από το 1970 ως το 2014 έχουν κυκλοφορηθεί 86 τόμοι, άλλοι ογκώδεις και άλλοι μικρότεροι. Η Εταιρεία με το έργο αυτό αποτελεί, έπειτα από το Αρχείο Λευκάδας και τη Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη, βιβλιογραφικό οδηγό για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήμερα.

Στην Ιστορία του Ροντογιάννη, στις Επετηρίδες, στα Πρακτικά των συνεδρίων και συμποσίων, στα επετειακά και όλα τα άλλα έργα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την ιστορία, την κοινωνία, την οικονομία και τη λογοτεχνία της Λευκάδας από την Αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα. Τα κείμενα των πρακτικών των συνεδρίων και συμποσίων αφορούν τόσο την ιστορία και τον πολιτισμό της Λευκάδας όσο και τον ευρύτερο επτανησιακό χώρο.

Επίσης, σημαντικό εκδοτικό έργο είναι τα δύο Λευκώματα: Σικελιανός και Βαλαωρίτης, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της πνευματικής και ποιητικής δημιουργίας της Λευκάδας.