Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επετηρίς

Η έκδοση της Επετηρίδας, που είναι το πρώτο βασικό έντυπο της Εταιρείας, αρχίζει σχεδόν με τη συγκρότηση του Α' Διοικητικού Συμβουλίου, το 1971.

Ο ιδρυτής της Εταιρείας και πρώτος Πρόεδρος Βασίλειος Φραγκούλης θεώρησε την έκδοση της Επετηρίδας ως απαραίτητο στοιχείο για τη δυναμική και προβολή της Εταιρείας, που εκείνη τη στιγμή άρχιζε τη σταδιοδρομία της.

Η Επετηρίδα είναι ένα περιοδικό που όμως δεν ανταποκρίνεται στο όνομα, δηλαδή στην καταγραφή των πεπραγμένων ενός φορέα κατά το προηγούμενο έτος. Η Επετηρίδα της Εταιρείας δεν έχει χρονική κανονικότητα.

Η Επετηρίδα της Ε.Λ.Μ. είναι καθαρά επιστημονικό περιοδικό. Φιλοξενεί κείμενα έγκριτων μελετητών της ιστορίας της Λευκάδας και της Επτανήσου που στηρίζονται στην έρευνα. Η Επετηρίδα δε φιλοξενεί κείμενα πληροφοριακά για την τρέχουσα καθημερινότητα.

Τα άρθρα και οι μελέτες που δημοσιεύονται στις επετηρίδες δεν ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Κάθε άρθρο-μελέτη έχει τη δική του θεματική αυτονομία. Ο συνδετικός κρίκος των επιστημονικών αυτών εργασιών είναι η τοπικότητα, δηλαδή το σημείο αναφοράς τους είναι η Λευκάδα, στο ταξίδι της μέσα στο χρόνο, και τα Επτάνησα σε δεύτερο επίπεδο.

Για να αποφευχθεί κάποια παρεξήγηση ως προς το περιεχόμενο των Επετηρίδων πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Β' Επετηρίδα καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την μετάφραση-απόδοση στα ελληνικά του βιβλίου του Wilhelm Dorpfeld, Alt Ithaka που έκαμε ο Πρόεδρος της Εταιρείας. Βασίλειος Φραγκούλης. Επίσης η Γ' Επετηρίδα φιλοξενεί μόνο μια μελέτη του Πάνου Ροντογιάννη, Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα και η Ζ' καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τη μελέτη του Πάνου Ροντογιάννη, Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος.

Υπεύθυνη για την έκδοση της Επετηρίδας είναι η Συντακτική Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από μέλη της Εταιρείας που διαθέτουν ακαδημαϊκή επάρκεια για να αναλάβουν το έργο αυτό. Ένα από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής όριζεται Επιμελητής του τόμου. Η Εταιρεία προσλαμβάνει με αμοιβή τον τυπογραφικό διορθωτή του τόμου με εισήγηση του Επιμελητή.

Εκδόσεις: Επετηρίς

Εκδόθηκε: Αθήνα 2017 (2η έκδοση)
ανατύπωση με επιπρόσθετο ευρετήριο κυρίων ονομάτων
Σελίδες: 690
ISBN: 978-960-7498-63-2
Τιμή: 35 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2017
Σελίδες: 350
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2013
Σελίδες: 669
ISBN: 978-960-7498-54-0
Τιμή: 35 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2009
Σελίδες: 287
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2006
Σελίδες: 376
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 2004
Σελίδες: 336
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1995
Σελίδες: 408
Τιμή: 15 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1988
5 Χάρτες
Σελίδες: 312
Τιμή: 25 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1984
11 σ. πίνακες
Σελίδες: 321
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1982
34 σ. πίνακες
Σελίδες: 194
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1977
Σελίδες: 270
Τιμή: 12 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1973
Σελίδες: 398
Τιμή: 30 €

Εκδόθηκε: Αθήνα 1972
Σελίδες: 288
Τιμή: 25 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%