Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Οικονομική Ενίσχυση της Εταιρείας σε άλλους φορείς

1971

Το Μάρτιο του 1971 ενίσχυσε οικονομικά το Σύλλογο Λευκαδίων για την έκδοση πανηγυρικού φύλλου της εφημερίδας «Ηχώ της Λευκάδας» για την εθνική γιορτή. Η έκδοση στοίχισε τότε 7.000 δρχ.

1977-1978

Ενίσχυσε οικονομικά, τα έτη 1977 και 1978, τον Αριστοτέλη Χαραμόγλη για τη συγκέντρωση και τον πλουτισμό της ειδικής βιβλιοθήκης του, που προορίζει για τη Λευκάδα.

Το Δ.Σ με την ίδια απόφαση πρόσφερε το ποσό των 200.000 δρχ. στο Σύλλογο Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» με σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια για να αγορασθεί το «Σπίτι των Λευκαδίων».

1994

Το Δ.Σ. με την 23/19-5-1994 πράξη του ενίσχυσε οικονομικά τη Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη για να αγοράσει παλαιά βιβλία σε πλειστηριασμό.

1995

Το Δ.Σ. ενίσχυσε οικονομικά τη Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη για αγορά βιβλίων. (Απόφαση 36/20-12-1995).

1997

Το Δ.Σ. με την 54/11-12-1997 πράξη του επιχορήγησε το Σύλλογο Λευκαδίων, έπειτα από αίτηση του Προέδρου του Σωκράτη Κακλαμάνη.