Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εκδόθηκαν τα πρακτικά του ΚE’ Συμποσίου

Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του Συμποσίου ΚΕ’. Οι εκδόσεις της Εταιρείας ανέρχονται πλέον στις 87.

Λοιπές πληρ.: Οι λευκαδικές σπουδές 1970-2020 και τα 50 χρόνια της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021
Σελίδες: 161 + 11
ISBN: 978-960-7498-75-5
Τιμή: 20 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%