Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εκδοτικό Πρόγραμμα του 2021

  1. Πρακτικά του ΚΕ’ Συμποσίου, Οι λευκαδικές σπουδές, 1970-2020 και 50χρονα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Λευκάδα 1-2 Αυγούστου 2020. Αθήνα 2021 , σ.320. 20 τυπογραφικά 16σέλιδα x 160,00 € = 3.200,00 €

  2. Ντενίζ Χλόη Αλεβίζου, Τα έργα του ζωγράφου Παναγιώτη Δοξαρά στη Λευκάδα και η ένταξή τους στην τελευταία περίοδο της ζωής και του έργου του. Αθήνα 2021, σ.192. 12 τυπογραφικά 16σέλιδα (τα 2 σε 4χρωμία=6) x 160,00 €= 2.500,00€

  3. Πρακτικά ΚΣΤ΄Συμποσίου, Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821. Λευκάδα, Αύγουστος του 2021, Αθήνα 2021. 20 τυπογραφικά 16σέλιδα x 160,00 €= 3.200,00 €

  4. Ιωάννης Ζαμπέλιος 1787-1856, Αυτοβιογραφία. Τα λευκαδικά επί της ελληνικής Επαναστάσεως. Βιογραφία Οδυσσέως Ανδρούτσου. Επιμέλεια, Προλεγόμενα Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Αθήνα 2021, σ. 320. 20 τυπογραφικά 16σέλιδα x 160,00 € = 3.200,00 €