Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Προκήρυξη για την ανάθεση ιστορικής έρευνας και συγγραφής βιβλίου

Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη

στη μνήμη Νικολάου Αργύρη

Προκήρυξη

για την ανάθεση ιστορικής έρευνας και συγγραφής βιβλίου με θέμα:

Η συμμετοχή των Λευκαδίων στην Ελληνική Επανάσταση 1821-1831

Χρόνος έρευνας και συγγραφής: από 01-01-2020 έως 31-12-2020

Ποσό αμοιβής: οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 ευρώ) μικτά

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να παρουσιάζουν τους αποτελεσματικότερους ερευνητικούς σχεδιασμούς και τις επεξεργασίες των δεδομένων των αρχειακών πηγών και της βιβλιογραφίας, που θα οδηγήσουν στη συγγραφή του βιβλίου, για τα περιεχόμενα του οποίου σημειώνονται ενδεικτικές προτάσεις.

  1. Προϋποθέσεις, ετοιμότητες, δυσκολίες και εμπόδια για τη συμμετοχή των Λευκαδίων. (Η κυκλοφορία των επαναστατικών ιδεών στα Ιόνια Νησιά από το 1797, η Φιλική Εταιρεία και το έργο της, οι αντιστάσεις και οι εξεγέρσεις απέναντι στην Αγγλική Προστασία και την εχθρική της ουδετερότητα μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης με απαγορεύσεις συμμετοχής των Ιονίων σε αυτή).
  2. Κατάλογος Λευκαδίων αγωνιστών με ελεγμένα βιογραφικά στοιχεία. Οι τόποι καταγωγής (πόλη, χωριά, νησιά της Λευκάδας) των αγωνιστών. Στοιχεία για την κοινωνικο-επαγγελματική τους φυσιογνωμία. Οι σταδιοδρομίες τους πριν, κατά και μετά την Ελληνική Επανάσταση. Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Χαρτογράφηση των τόπων και των διαδρομών της δράσης τους στην Επανάσταση.
  3. Οι αρχειακές μαρτυρίες (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) από τα Αρχεία της Λευκάδας και τα άλλα ελληνικά και ξένα αρχεία. Οι πληροφορίες και κρίσεις των Απομνημονευματογράφων και των Ιστορικών της Επανάστασης για τους Λευκάδιους, υπομνηματισμένες με τη συνδρομή της λευκαδίτικης, της επτανησιακής, της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας.
  4. Οι συγχρονικές και μεταγενέστερες μαρτυρίες των Λευκαδίων για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση (Ιωάννης Ζαμπέλιος, Ευστάθιος Φίλιππας, Πέτρος Στεφανίτσης, Σπυραντώνης Χαλικιόπουλος, Μιχαήλ Σικελιανός, Ψιλιανοί, Βαρνακιώτης, Δήμος Τσέλιος κ. ά).

Υποψήφιοι για την ανάθεση πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Νεοελληνική Ιστορία των Τμημάτων Ιστορίας των Πανεπιστημίων. Απαραίτητη είναι η ερευνητική και συγγραφική εμπειρία των υποψηφίων.

Οι προτάσεις έρευνας και συγγραφής θα πρέπει να περιέχονται σε αναλυτικό υπόμνημα, με αναφορές στη στρατηγική της έρευνας, στις υποθέσεις εργασίας, στα περιεχόμενα και στη διάρθρωση του βιβλίου. Το υπόμνημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) σελίδες των τετρακοσίων (400) λέξεων και πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιο-εργογραφικό υπόμνημα έκτασης μέχρι πέντε (5) σελίδες των τετρακοσίων (400) λέξεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ως τις 29 Νοεμβρίου 2019 ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. Αθανάσιο Δ. Μελά athmelas@gmail.com) και ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Εταιρείας.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ορίζει πενταμελή επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ανακήρυξη του αναδόχου.

Τον ανάδοχο, που πρέπει να ολοκληρώσει την έρευνα και τη συγγραφή του βιβλίου εντός του έτους 2020, παρακολουθεί άμισθος Επιστημονικός Σύμβουλος, τον οποίο θα ορίσει η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Το βιβλίο θα έχει έκταση 200-300 σελίδων (520.000-780.000 στοιχεία και κενά).

Το χρηματικό ποσό της αμοιβής (8.000,00 ευρώ) μικτά πληρώνεται από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών στον ανάδοχο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις: (α) Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2020 με την έγκριση της ερευνητικής και συγγραφικής πρότασης και την ανακήρυξή του. (β) Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2020 με την παράδοση στον Επιστημονικό Σύμβουλο της έρευνας και συγγραφής σύντομης έκθεσης για την πορεία του έργου και την παράδοση τμημάτων του βιβλίου που θα έχουν γραφεί, τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν, τουλάχιστον, στο μισό μέρος του βιβλίου και (γ) Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 με την παράδοση του συνόλου του βιβλίου. Όλες οι πληρωμές γίνονται με την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, που προβλέπεται από τον ΚΦΕ.

Ο ανάδοχος συγγραφέας θα λάβει εντός του Ιανουαρίου 2021 τις επιστημονικές παρατηρήσεις του Συμβούλου έρευνας και συγγραφής και ο συγγραφέας θα παραδώσει εντός του Φεβρουαρίου 2021 το τελικό κείμενο του βιβλίου, που θα παραδοθεί στον τυπογραφικό επιμελητή, ο οποίος θα παραδώσει στον συγγραφέα και τον Σύμβουλο έρευνας συγγραφής και έκδοσης το βιβλίο στην επιμελημένη του μορφή ως τις 15 Απριλίου 2021, οι οποίοι θα το επιστρέψουν με τις τελικές παρατηρήσεις τους ως τις 30 Απριλίου 2021.

Ο τυπογραφικός επιμελητής θα ενσωματώσει στο βιβλίο τις τελευταίες προσαρμογές και θα συντάξει το ευρετήριο, που θα ελέγξει ο συγγραφέας και ο Σύμβουλος έκδοσης και το βιβλίο θα παραδοθεί στο τυπογραφείο ως το τέλος Μαΐου 2021.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στη σειρά των εκδόσεων της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών τον Ιούλιο του 2021, ακολουθώντας τον τύπο τους, με χορηγία του Βραβείου Πέτρου και Νίτας Αργύρη.

Ο συγγραφέας θα λάβει πενήντα (50) αντίτυπα του βιβλίου. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τυχόν μελλοντικές ανατυπώσεις ή εκδόσεις του βιβλίου σε άλλες γλώσσες. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών μπορεί να ανεβάσει το βιβλίο στο διαδίκτυο.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στη Λευκάδα τον Αύγουστο του 2021 στο πλαίσιο του ΚΣΤ΄ Συμποσίου, στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, το οποίο θα συνοργανώσουν η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας με θέμα: Η συμμετοχή των Λευκαδίων στην Επανάσταση του 1821, με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από το 1821.