Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εκδόθηκε το βιβλίου του Πέτρου Δ. Στεφανίτση (1791-1863)

Κυκλοφόρησε το βιβλίο ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1839) του Πέτρου Δ. Στεφανίτση. Οι εκδόσεις της Εταιρείας ανέρχονται πλέον στις 79.

Συγγραφέας: Πέτρος Δ. Στεφανίτσης
Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιλεγόμενα: Πόπη Πολέμη - Τ. Ε. Σκλαβενίτης
Λοιπές πληρ.: ανατύπωση από το μοναδικό γνωστό αντίτυπο της Συλλογής Ι. Τρίκογλου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εκδόθηκε: Αθήνα 2021 (2η έκδοση)
Σελίδες: 300
ISBN: 978-960-7498-66-3
Τιμή: 20 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%