Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της ΕΛΜ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:30, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων «Η Αγία Μαύρα», Γερανίου 41, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Λογοδοσία Δ.Σ και έγκριση πεπραγμένων

  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

  3. Έγκριση Απολογισμού 2014 και Προϋπολογισμού 2015

  4. Ανακοινώσεις

  5. Αρχαιρεσίες για Δ.Σ και Ε.Ε

Το Δ.Σ παρακαλεί όλα τα μέλη της Εταιρείας να προσέλθουν στη Συνέλευση για να μη χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα για δεύτερη φορά και για να αποφύγουμε όλη την περιττή ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου, στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.