Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Πρακτικά Συνεδρίων

Λοιπές πληρ.: Ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας
Εκδόθηκε: Αθήνα 2004
Σελίδες: 535
ISBN: 960-7498-28-3
Τιμή: (τ. Α´-Β´) 60 €

Λοιπές πληρ.: Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα. Οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας
Εκδόθηκε: Αθήνα 2004
Σελίδες: 743
ISBN: 960-7498-29-1
Τιμή: (τ. Α´-Β´) 60 €

Λοιπές πληρ.: Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος-19ος αι
Εκδόθηκε: Αθήνα 1996
Σελίδες: 470
Τιμή: 15 €

Λοιπές πληρ.: Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι
Εκδόθηκε: Αθήνα 1991
Σελίδες: 520
Τιμή: 15 €

Λοιπές πληρ.: Κοινωνία, Οικονομία καί Πολιτισμός στα Επτάνησα (1368-1864)
Εκδόθηκε: Θεσσαλονίκη 1990
Σελίδες: 372
Τιμή: 13 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%