Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Αλφαβητάριον «Η ζωή μας»


Αλφαβητάριον «Η ζωή μας»
Συγγραφέας: Βασίλειος Ιωάν. Σταματέλος
Εικονογράφηση: Τάκης Γ. Σούρσος, Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης

Έργα Λευκάδιων Συγγραφέων
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2009
Σελίδες: 262
ISBN: 978-960-7498-47-2
Τιμή: 15 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Τα συγγραφικά δικαιώματα παραχώρησε ευγενώς στην ΕΛΜ ο τελευταίος εν σειρά και μόνος επιζών σήμερα γιος του Βασιλείου Ι. Σταματέλου, πολιτικός μηχανικός, κ. Επαμεινώνδας (Τάκης) Β. Σταματέλος, ο οποίος και ανέλαβε και την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της εκδόσεως του έργου.